Bergen

Aibel Bergen ligger i næringsområdet Sandsli, like ved Bergen lufthavn Flesland.

Bergen hus

Vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid er hovedoppgaven til Aibel i Bergen. Kontoret har ansvar for V&M-kontrakter på Oseberg, Huldra og Veslefrikk. De har også tilsvarende kontrakter på Kollsnes prosessanlegg og Sture-terminalen vest for Bergen.

Aibel i Bergen gjennomfører også større modifikasjonsprosjekter.

I første kvartal 2015 kan medarbeiderne i Bergen flytte inn i et nytt miljø- og signalbygg i Kokstadveien 23. Bygget, som skal ligge like ved bybanen, får 1.000 kontorplasser.

Kontakt

Aibel AS
Postboks 5, Sandsli
5861 Bergen

Tel.: 08527
Tel. Int'l: (+47) 85 27 00 00
Fax: (+47) 55 98 45 45

Fakta

AIBEL BERGEN

Besøksadresse
Sandsliåsen 46
5254 Sandsli

Leder
Bente Kløve

Ansatte
Cirka 600

Noen prosjekter
V&M på Veslefrikk, Huldra og Oseberg, Kollsnes og Sture
Oseberg C Continous Drilling (LQ extension)