Bergen

Aibels kontor i Bergen er plassert i et nytt utbygningsområde mellom Flesland og Bergen.

Aibel Bergen building Kokstad

Vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid er hovedoppgaven til Aibel i Bergen. Kontoret har ansvar for V&M-kontrakter på Oseberg, Huldra og Veslefrikk. De har også tilsvarende kontrakter på Kollsnes prosessanlegg og Sture-terminalen vest for Bergen.

Aibel Bergen gjennomfører også større modifikasjonsprosjekter.

I april 2015 flyttet medarbeiderne i Bergen inn i et nytt miljø- og signalbygg i Kokstadveien 23. Bygget, som ligger like ved bybanen, har opptil 900 kontorplasser. Bli med på en visning i bygget her

Kontakt

Aibel AS
Postboks 5, Sandsli
5861 Bergen

Tel.: 08527
Tel. Int'l: (+47) 85 27 00 00
Fax: (+47) 55 98 45 45

Fakta

AIBEL BERGEN

Besøksadresse
Kokstadveien 23B
5257 Bergen

Leder
Bente Kløve

Ansatte
Cirka 490

Noen prosjekter
V&M på Veslefrikk, Huldra og Oseberg, Kollsnes og Sture
Oseberg C Continous Drilling (LQ extension)