• Det kunden trenger

    Uansett størrelse og kompleksitet – Aibel har svaret

Prosjektering

Prosjektering er hjørnesteinen i all virksomhet i Aibel. Våre ingeniører hjelper kunden til å finne den beste løsningen i alle typer prosjekter.

Design2

Aibel tar på seg oppdrag for installasjoner både onshore og offshore. Hos oss jobber det ingeniører i alle disipliner. De har spisskompetanse innen de fleste fagfelt.

Dermed har vi også alltid det som trengs for å møte kundens behov, enten det handler om nybygg, oppgradering eller vedlikehold.

Vi deler design inn i tre faser:

Studie – Ingeniørene ser på forskjellige måter å løse oppdraget på.

Forprosjektering – Konseptet er valgt og planleggingen starter.

Detaljprosjektering – Ingeniører ser på alle detaljer i konseptet. Konseptet blir tegnet.

Gjennom denne prosessen finner Aibel gode tekniske og kostnadsoptimale løsninger for kunden.