Mann omkom etter arbeidsulykke på Oseberg feltsenter - se pressemelding fra StatoilHydro

Stavanger, 7 mai 2009

En person omkom torsdag etter en fallulykke på Oseberg B-plattformen.

Hendelsen inntraff klokken 09.00. Mannen fikk medisinsk behandling på stedet og ble fraktet til Haukeland universitetssykehus med søk- og redningshelikopteret på Oseberg feltsenter. Mannen omkom etter ankomst Haukeland universitetssykehus.

Ulykken inntraff i forbindelse med demontering av et stillas i boreanlegget på Oseberg B-plattformen. Stillaset var benyttet under vedlikehold av lysarmatur i boreområdet. Vedlikeholdsarbeidet ble utført av KCA Deutag som har ansvar for boreaktiviteten på feltet. Den omkomne var ansatt i selskapet STS som utførte stillasarbeidene.

– Vi er alle preget av at en ung person er omkommet under arbeid på en av våre plattformer. Jeg vil gi uttrykk for min og StatoilHydros medfølelse og omtanke for familien som har mistet en av sine. Vi i StatoilHydro vil gjøre vårt ytterste for å kartlegge årsak til ulykken og bruke dette i arbeidet for at en slik ulykke ikke kan skje igjen, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

Hendelsen er varslet norske myndigheter. Politiet og Petroleumstilsynet har igangsatt etterforskning og granskning av arbeidsulykken. StatoilHydro vil gjennomføre egen granskning av ulykken.

Pårørende av den omkomne er varslet.

Det er opprettet telefonnummer for pressehenvendelser: 51991983.

Les pressemeldingen publisert på www.statoilhydro.com

For more information, please contact:

Bente Thornton
SVP Communications
Aibel AS
Tel: +47 85 27 28 51
Mob: +47 41 51 67 84
E-mail: bente.thornton@aibel.com

Published 2009-05-07, 08:00 CET Updated 2014-01-22, 03:33 CET

Document Actions