Ingeniør materialteknologi

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant?

Vi ser nå etter en ingeniør innen materialteknologi som kan bidra til Aibels spennende reise i den pågående energiomstillingen.

Som ingeniør innen materialteknologi vil du ha arbeidsoppgaver som innebærer å gjøre materialvalg for rør, utstyr, ventiler, instrumentering. Andre typiske oppgaver vil være å gjøre vurderinger på korrosjon, overflatebeskyttelse, sveising, erosjon og livsløpskostnad. Du vil også gi teknisk støtte til andre disipliner, utføre oppfølging av leverandører med hensyn til materialteknologi samt gjennomgang av leverandørdokumenter.

Hvem er du?
Du er en god lagspiller og jobber godt i team, og er proaktiv, søker råd og deler egne erfaringer med andre. Det er en fordel om du har noen års relevant erfaring innen olje- og gassvirksomhet, og er kjent med relevante internasjonale standarder og relevante NORSOK- standarder (M- XXX). Kommunikasjon er viktig for oss, og vi ønsker deg som kan kommunisere godt både på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Vi ønsker at du har en mastergrad innen materialteknologi (metaller)

Vi ser etter deg som:

  • Er systematisk og nøyaktig, og har høy lojalitet til tidsfrister og kvalitetskrav.
  • Kan identifisere deg med våre verdier: Ansvarlig, visjonær, åpen og fleksibel.


Bli vår kollega
Som ansatt i Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at våre ansatte får sjansen til å arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle sitt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerte arbeidsmiljø ved alle våre lokasjoner.

Vi tilbyr fleksibel arbeidstid. I en hektisk hverdag er det godt å ha en arbeidsgiver som gir deg den fleksibiliteten du trenger i ulike faser av livet. I tillegg tilbyr velferdsklubbene i Aibel et bredt spekter av velferdsaktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte.

I Aibel har vi et verdigrunnlag som baserer seg på at vi skal være ansvarlige, visjonære, åpne og fleksible. Vi kaller det «we care». Verdiene skaper kulturen vår, og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå våre felles mål. Aibels ansatte verdsetter disse verdiene, og vi har alle en felles holdning hvor vi bryr oss om hverandre, kundene, leverandørene, og samfunnet rundt oss.

Vi er opptatt av inkludering, likestilling og mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.
Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning blir ikke vårt engasjement for bærekraftig utvikling beskrevet i en plan, men inkludert som en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. I Aibel har vi forpliktet oss til å balansere selskapets økonomiske bærekraft med det sosiale og miljømessige ansvaret vi har.

Kan du indentifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Søknadsfrist og kontaktinformasjon:
Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte Senior Manager Vegard Kaste, vegard.kaste@aibel.com, tlf 85268581
Arbeidssted: Haugesund
Søknadsfrist: 30.09.21

Apply for the position