Overingeniør/ Senioringeniører teknisk sikkerhet

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant?
Vi ser nå etter ingeniører eller senioringeniører innen Teknisk sikkerhet som kan bidra til Aibels spennende reise i den pågående energiomstillingen.

Arbeidsoppgaver:

 • Områdeklassifisering
 • Rømningsveier
 • F & G-deteksjon og SD filosofi
 • Kontroll av tenningskilder
 • Passiv brannsikring
 • Brannvann
 • Teknisk arbeidsmiljø
 • Ytre miljø

Krav til utdanning og arbeidserfaring:

 • Master- eller bachelorgrad innen teknisk sikkerhet
 • Erfaring fra oppgaver innen teknisk sikkerhet, ytre miljø eller arbeidsmiljø i modifikasjonsprosjekter på norsk kontinentalsokkel
 • Grunnleggende kunnskap om sikkerhetsarbeid innen olje og gass

Vi søker deg som:

 • Kommuniserer godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Er systematisk og nøyaktig
 • Har høy lojalitet til tidsfrister og kvalitetskrav
 • Er løsningsorientert


Bli vår kollega:
Som ansatt i Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at våre ansatte får sjansen til å arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle sitt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerte arbeidsmiljø ved alle våre lokasjoner. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid. I en hektisk hverdag er det godt å ha en arbeidsgiver som gir deg den fleksibiliteten du trenger i ulike faser av livet. I tillegg tilbyr velferdsklubbene i Aibel et bredt spekter av velferdsaktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte.

I Aibel har vi et verdigrunnlag som baserer seg på at vi skal være ansvarlige, visjonære, åpne og fleksible. Vi kaller det «we care». Verdiene skaper kulturen vår, og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå våre felles mål. Aibels ansatte verdsetter disse verdiene, og vi har alle en felles holdning hvor vi bryr oss om hverandre, kundene, leverandørene, og samfunnet rundt oss. Vi er opptatt av inkludering, likestilling og mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning blir ikke vårt engasjement for bærekraftig utvikling beskrevet i en plan, men inkludert som en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. I Aibel har vi forpliktet oss til å balansere selskapets økonomiske bærekraft med det sosiale og miljømessige ansvaret vi har.

Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Søknadsfrist og kontaktinformasjon:
Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte leder: Vegard Kaste, tlf. 85268581, email; vegard.kaste@aibel.com
Arbeidssted: Haugesund
Søknadsfrist: 19.12.21 (vi vurderer søknader fortløpende)

Apply for the position