HMSS leder

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant?

Vi ser nå etter en Senior HMSS ingeniør/HMSS leder som kan bidra til Aibels spennende reise i den pågående energiomstillingen.

Ansvar og arbeidsoppgaver
Denne posisjonen er en nøkkelressurs i prosjekt-team innen offshore og landbasert industri, og vil inngå og bidra inn i et større fagmiljø i Aibel.

 • Utarbeide og følge opp HMS program og handlingsplaner I samsvar med Aibels mål og prioriteringer, samt kundens forventninger
 • Ha kjennskap til gjeldende interne krav, spesifikasjoner, relevante lover og forskrifter og påse at disse implementeres i prosjektene.
 • Kontinuerlig jobbe for forbedringer innenfor prosjektets mål for helse, miljø og sikkerhet
 • Delta i risikovurderinger i ulike prosjektfaser
 • Samordne og rapportere HMS resultater internt/eksternt til kunde
 • Samarbeide med kunde og underleverandører og påse at HMS krav og forventninger blir ivaretatt
 • Initiere og delta på inspeksjoner, møter o.l. på installasjoner og anlegg
 • Støtte prosjektorganisasjonen med opplæring og instruksjoner vedr. HMS prosesser, systemer og verktøy
 • Følge opp hendelser slik at organisasjonen kan lære av årsakene til hendelsene
 • Det kan forekomme noe reising i jobben

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen HMS/Teknisk sikkerhet på Bachelor-/Masternivå er ønskelig, men lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Relevant erfaring fra petroleumsrelatert/fornybarrelatert prosjektarbeid/ eller bygg og anlegg.
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk er en fordel muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner
 • God IKT og systemkompetanse

Personlige egenskaper:

 • Læringsvilje og evne til å tilpasse seg fremtidens teknologi og løsninger
 • Være systematisk og nøyaktig
 • Ha høy lojalitet til tidsfrister og kvalitetskrav
 • Være proaktiv, søke råd og dele egne erfaringer med andre
 • Være fleksibel og kunne løse problemstillinger i samarbeid med eget team og annen disiplin
 • Kommunisere godt og evne til å veilede andre
 • Etterleve Aibels verdier og visjon

Bli vår kollega:
Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. Vi tilbyr også fleksibel arbeidstid. I tillegg har velferdsklubbene våre et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte.

Verdigrunnlaget vårt er “We Care” - vi skal være ansvarlige, visjonærer, åpne og fleksible. Verdiene gjenspeiler holdningene vi har på jobb og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå målene våre. Vi verdsetter inkludering, likestilling og mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn.

Vår overordnede strategi er å gradvis utvikle vår virksomhet fra olje og gass over mot fornybare løsninger. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser.

Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Søknadsfrist og kontaktinformasjon:
Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte Marianne Eliassen, tlf 911 73 334 / Monika Oldervoll Fosse, tlf 957 49 338
Arbeidssted: Oslo
Søknadsfrist: 14.08.2022

Apply for the position