Sildikon Valley - På let etter givende sommerjobb?

Hos Aibel har du muligheten til å utvikle karrieren din gjennom et spekter av prosjekter innen fornybar og olje og gass. Vi kaller oss Engineering Pioneers. Uansett hvilken jobb vi har, så angriper vi den med kreativitet, nysgjerrighet og et driv etter å finne nye og bedre løsninger.

Om stillingen

Vi er på jakt etter dyktige studenter som ønsker å bruke sommeren på spennende oppgaver knyttet til vår deltagelse i Sildikon Valley (www.sildikonvalley.no). Med sommerjobb i Aibel og Sildikon Valley får du mulighet til å utfordre deg selv, bygge nettverk og få arbeidserfaring. Du får veiledning og oppfølging underveis, og tilbud om faglige og sosiale samlinger med sommeransatte fra andre deltakende bedrifter i regionen. Arbeidsperioden vil være fra midten av juni til midten av august.

Vårt ansvar

Vår strategi er å styrke selskapets sterke posisjon innen ulike energisegmenter som havvind, olje og gass og hydrogen. Samtidig forfølger vi alltid nye muligheter. Aibel ser samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning, og derfor er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. Vi verdsetter mangfold og jobber målrettet for å sikre inkludering for alle ansatte.

I Aibel vektlegger vi forenkling, digitalisering og effektivisering av våre arbeidsprosesser. Vi ønsker å se nærmere på hvilken rolle Additive Manufacturing / 3D-printing kan spille for videreutvikling av verftet vårt i Haugesund, og vårt pågående arbeid med å utvikle en «Smart Yard».

Dette prosjektet vil inneholde viktige fagområder som:

  • Robotisering
  • 3D-printing
  • Utprøving av ny programvare
  • Simulering og demonstrasjon av robot med 3D-print programvare

Målsettingen er å få etablert en democase gjennom sommerjobben.

Hvem er du?

  • Er i gang med en teknisk bachelor- eller mastergrad
  • Du har interesse for teknologi og nyskaping
  • Samarbeider godt og deler av din kunnskap
  • Har talent for å raskt sette deg inn i ny teknologi og programvare

Hvis du ønsker å delta i utviklingen av «Smart Yard», så håper vi du sender oss en søknad!

Søknadsfrist og kontaktinformasjon:
Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte

Section Manager – Vidar Vihovde, e-post: vidar.vihovde@aibel.com
Arbeidssted: Haugesund
Søknadsfrist: 30.04.2024

Søknader vurderes fortløpende

Apply for the position