Tall og fakta

Aibel er en industripionér med over 100 års historie. Selskapet er en ledende leverandør av tjenester til olje- og gassindustrien.

Aibel har rundt 4.000 medarbeidere på verdensbasis. Årlig omsetning er på cirka 10,7 milliarder norske kroner (2016).

Tilstedeværelse

Aibel har kontor seks steder i Norge. De finner du i Hammerfest, Harstad, Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo.

I tillegg har selskapet internasjonale kontorer i Singapore og Thailand. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

I Haugesund i Norge og Laem Chabang i Thailand har Aibel verft som leverer moduler og plattformdekk til kunder i hele verden.

Aibel-medarbeidere er til stede på installasjoner på hele den norske sokkelen. De er på over 20 olje- og gassfelt og fire landanlegg.

stans kårstø

 

Tjenester

Virksomheten i Aibel er delt inn i tre forretningsområder: Modifikasjoner og vertstjenester, Feltutvikling og Fornybar.

Selskapet leverer alle typer EPC-tjenester. Det vil si konseptstudier, FEED-studier, ingeniørtjenester, innkjøp, fabrikasjon, installasjon, ferdigstillelse, vedlikehold, driftstøtte og nedstenging.

Aibel har sterke og langvarige kunderelasjoner. Les mer om noen av våre prosjekter.

Eiere

Aibel AS er eid av Ferd (50 prosent), Ratos (32 prosent) og det svenske pensjonsfondet Sjätte AP-fonden (18 prosent). Ratos forvalter pensjonsfondets eierandel.

Både norske Ferd og svenske Ratos har betydelige investeringer i private og offentlige aksjeselskap.