Aibels historie

Aibel har røtter som går tilbake mer enn et århundre. Selskaper som Elektrisk Bureau, Haugesund Mekaniske Verksted (HMV), Umoe og ABB er alle forløpere til dagens Aibel.

Aibel har spilt en viktig rolle i utviklingen av oljeindustrien og er nå et uavhengig og framtidsrettet selskap. 

Kort oversikt 

2016
Aibel er en ledende, internasjonal aktør. Selskapet opererer i dag på halvparten av installasjonene på den norske sokkelen. I tillegg utfører vi viktige oppgaver på fire landanlegg.

2013
Herkules Capital selger sine aksjer i Aibel. Det svenske foretaket Ratos og Sjätta AP-fonden representerer nå 50 prosent av det totale eierskapet i selskapet. Ferd eier og kontroller de øvrige 50 prosentene. 

2009
Aibel AS investerer i Hammerfest Maritime Service AS, med Langset-gruppen som majoritetseier.

2008
Aibel Group Limited får en kapitalinnsprøytning på 600 millioner kroner fra sine eiere. Aibel Group Limited blir videre omgjort til to separate juridiske og operative enheter; Aibel AS og Aibel Group Limited.

2007
August: Aibel Group Limited blir etablert som et uavhengig selskap.
Juni: Aibel blir kjøpt opp av norske investorer i Ferd og Herkules Capital.

2004
ABB Offshore Systems blir solgt. Det nye holdingselskapet Vetco International Limited blir etablert. ABB Offshore Systems er ett av to datterselskaper, og navnet endres til Vetco Aibel AS. Det andre datterselskapet er Vetco Gray.

2002
Navnet blir endret til ABB Offshore Systems.

2000
ABB kjøper olje- og gassinstallasjoner av Umoe ASA. Umoe har lang historie med å betjene det norske oljemarkedet og selskapet jobber spesielt med modifikasjon og vedlikehold. Dette innebærer også at ABB tar over offshoreverftet i Haugesund.

1993
ABB Offshore Technology blir dannet.

1987
ABB blir majoritetseier i Elektrisk Bureau (EB). Gjennom de neste årene blir olje- og gassektoren bygget opp.

1900
Haugesund Mekaniske Verksted (HMV) blir etablert.

1882
Elektrisk Bureau (EB) blir etablert.