Juridiske betingelser

Ved å få tilgang til og bruke aibel.com samtykker du i følgende vilkår:

Dette nettstedet, inkludert innhold, utvalg og ordning av innhold på hver enkelt side eller samling av sider, eies fullt og helt av Aibel AS.

Vi forbeholder oss alle rettigheter til materialet.

Du har anledning til å lagre utdrag fra Aibels nettsted på din personlige datamaskin og skrive ut kopier av disse for personlig, ikke kommersiell bruk.

Du har lov til å bruke og distribuere nødvendige og mindre utdrag fra Aibels nettsted for å legge til rette for direkte linker/pekere til sidene, eller lenkeforbindelse for Internet søketjenester.

All annen bruk som reproduksjon, oversettelse, bearbeidelse, arrangement, og all annen endring, distribusjon eller lagring av dette nettsted i enhver form og ved ethvert hjelpemiddel, helt eller delvis, er forbudt uten på forhånd å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Aibel.

Informasjonen må ikke legges til grunn i forbindelse med investeringsbeslutninger eller anses som en invitasjon til å inngå kontrakt.

Informasjonen som presenteres på dette nettstedet vil ikke til enhver tid være nøyaktig, oppdatert eller gjeldende for omstendighetene rundt en spesiell sak.

Vi kan ikke ta på oss noen form for ansvar for unøyaktigheter eller utelatelser.

Eventuelle beslutninger som gjøres basert på informasjon som finnes på dette nettstedet er på eget ansvar.

Aibel tar ikke ansvar for direkte, indirekte, spesielle, betydelige eller andre tap eller ødeleggelser av en hvilken som helst karakter som måtte følge av tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller dets innhold.

Aibel er ikke ansvarlig for innholdet på andre nettsted som ikke er under kontroll av Aibel og som har gitt tilgang til Aibels nettsteder eller som en kan få tilgang til fra vårt nettsted.

Aibel aksepterer intet erstatningsansvar for innholdet på slike nettsteder.

Denne informasjon er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med norsk rett.