Arbeidssteder

  • Hovedkontoret til Aibel ligger i næringsområdet Forus, like utenfor Stavanger.

  • Aibel Oslo har spisskompetanse på feltutviklingsprosjekt som for eksempel de store Johan Sverdrup-prosjektene for byggingen av boreplattformen og P2-prosessplattformen.

  • I Haugesund har Aibel både ingeniørkontor og et verft i verdensklasse.

  • Aibels kontor i Bergen ligger på Kokstad, et nytt utbyggingsområde mellom Flesland og Bergen.

  • Kontoret i Harstad er en viktig del av Aibels satsning på nordområdene.

  • Aibel startet virksomhet i Hammerfest i 2006. Bakgrunnen var utbyggingen av Snøhvit-feltet.

  • Aibel Thailand leverer moduler og plattformer til kunder i hele verden.

  • Aibel Singapore ble etablert i 2007. Det er et internasjonalt prosjektsenter.