Haugesund

I Haugesund har Aibel både ingeniørkontor og et verft i verdensklasse.

Aibel has both an engineering office and a world-class yard in Haugesund.

Verftsområdet på Risøy like utenfor Haugesund by er på 234.000 kvadratmeter. Det består blant annet av administrasjonsbygg, sentrallager og en rekke produksjons- og sammenstillingshaller, deriblant den ruvende Nordsjøhallen – et landemerke i byen.

Haugesunds-kontoret har en lang og stolt industrihistorie. Utallige prosjekter innen skipsvirksomhet og siden olje- og gassindustrien har gitt selskapet solid erfaring og kompetanse. I dag er verftet involvert i nær samtlige prosjekter i selskapet, fra produksjon og sammenstilling av hele moduler til fabrikasjon av deler og frittstående produkter. Verftet utfører også en betydelig mengde oppdrag i forbindelse med overhaling, oppgradering og klassing av skip og rigger.

Ingeniørkontoret i Haugesund har solid kompetanse med gjennomføring av modifikasjonsprosjekter. Her sitter teamet som leder Aibels prosjekter innen fornybar energi.

Kontakt

Aibel AS
Jens Risøensgt. 72
Postboks 2180
5504 Haugesund

Tel.: 08527
Tel. Int'l: (+47) 85 27 00 00
Fax: (+47) 52 80 20 00

Fakta

AIBEL HAUGESUND

Besøksadresse
Jens Risøensgt. 72,
5504 Haugesund

Ansatte
Cirka 1.650

Leder
TBA

Pågående prosjekter
Johan Sverdrup hook-up
Equinor VEM
Kårstø Integrity Project (KIP)
Njord Bravo
Dvalin

haugesund verft

Verftet
234.000 m2.
Kaiområdet: 600 m og 15-8 m dypt.
Tørrdokk: 274 m lang og 45 m bred.
Semirigger kan fortøyes rett ved kai. Plass til to rigger samtidig.
Verftet har fasiliteter med grusbanker for oppjekkbare rigger.
Marin sammenstilling av dekk og understell i område nær verftet.