Oslo

Aibel Oslo har spisskompetanse på feltutviklingsprosjekt som for eksempel de store Johan Sverdrup-prosjektene for byggingen av boreplattformen og P2-prosessplattformen.

Aibel Oslo is an engineering office specialised within Field Development.

Kontoret fra 2012 ligger i Asker med kort avstand til jernbanen. Medarbeiderne i Oslo har høy kompetanse på gjennomføring av feltutviklingsprosjekt, hvor nye produksjonsfasiliteter blir bygd for å betjene et felt. Her er også en egen studieavdeling som utreder forstudier, konseptstudier og FEED-studier for nye feltutbygginger.

Kontoret har et spesielt tett samarbeid med Aibels avdelinger i Thailand og Singapore. Aibels internasjonale gjennomføringsmodell muliggjør kostnadseffektiv gjennomføring med høy kvalitet. Det er byggingen av boreplattformen til Johan Sverdrup-feltet et godt bevis på. Nå blir også Johan Sverdrup P2-prosjektet ledet fra kontoret i Oslo, men har et tett samarbeid med både Aibels internasjonale avdelinger, verftene i Haugesund og Thailand og en rekke viktige underleverandører i inn- og utlandet. 

Kontakt

Aibel AS
PO Box 444 Asker
NO-1373 Asker
Norge

Tel.:08527
Tel. Int'l: (+47) 85 27 00 00     
Fax: (+47) 85 27 35 01

Fakta

AIBEL OSLO

Besøksadresse
Hagaløkkveien 28
NO-1383 Asker

Leder
Ragnar Høeg

Ansatte
Cirka 440

Pågående prosjekter
Johan Sverdrup P2-prosessplattform
Centrica DEM (Design, Engineering & Management)
Dvalin