Personvernerklæring

Takk for at du besøker Aibels nettsider. Vi kan love at all personlig informasjon behandles på en sikker måte.

Denne personvernerklæringen gjelder personopplysninger Aibel AS ("Aibel") behandler om sine kunder og samarbeidspartnere som behandlingsansvarlig, og gir deg informasjon du har krav på når Aibel samler inn personopplysninger om deg. Aibel forplikter seg til å ivareta personvernet når vi behandler personopplysninger. Vi vil kun benytte personopplysninger til formål som er saklig begrunnet i virksomheten.

1 INFORMASJON SOM SAMLES INN OM DEG
Aibel behandler personopplysninger som samles inn gjennom bruk av www.aibel.com ("Nettsiden"), og personopplysninger som du oppgir til Aibel. Dette inkluderer informasjon i de følgende kategorier:

i) Personlig informasjon som navn, stilling, telefonnummer, e-postadresse og annen kontaktinformasjon.

ii) Opplysninger som samles inn gjennom bruk av Nettsiden, dvs. informasjon som samles inn gjennom datasporing, for eksempel ved bruk av informasjonskapsler (se nærmere under punkt 7) og ved bruk av analyseverktøy som Google Analytics. Informasjonen samles inn for å tilrettelegge best mulig funksjonalitet til deg som bruker.

iii) IP-adressen din (nummeret som identifiserer datamaskinen din på nettet) og annen informasjon om datamaskinen din. Aibel kan også lagre IP-adressen din i systemadministrasjonsøyemed (for eksempel til å beregne hvor mange brukere som har besøkt Nettsiden). IP-adressen din blir bare lagret mens du besøker Nettsiden, deretter blir den enten slettet eller anonymisert.

2 AIBELS BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Aibel behandler dine personopplysninger for å kunne oppfylle en avtale med deg eller virksomheten du representerer, forbedre tjenestene og servicen vi tilbyr, besvare dine henvendelser og forespørsler, og til andre formål, som enten er beskrevet i denne personvernerklæringen, er tillatt eller pålagt oss ved lov, regler, forskrifter eller andre rettslige prosesser, eller der vi underretter deg spesielt.

Aibels behandling av dine personopplysninger forutsetter samtykke fra deg, eller annet rettslig grunnlag. Samtykke kan være gitt etter forespørsel fra oss og/eller ved at du frivillig sender informasjonen til oss via Nettsiden. Andre rettslige grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger kan være at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, overholde Aibels rettslige forpliktelser eller for å forfølge Aibels berettigede interesser.

Dersom Aibels behandling av dine personopplysninger bygger på ditt samtykke, kan du når som helst trekke samtykket tilbake, ved å sende en e-post til Aibel (se punkt 1).

3 SIKKERHET FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER
Aibel vil alltid sørge for forsvarlig og lovlig behandling av personopplysninger, og vil kun benytte slik informasjon til uttrykkelig angitte legitime formål, i samsvar med relevant lovgivning. Aibel har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak, herunder fysiske, tekniske og organisatoriske, for å hindre at uvedkommende får tilgang til, kan bruke, endre eller lekke personopplysninger som vi har ansvaret for.

Personopplysningene dine lagres på servere i Norge. Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS, vil kun skje på betingelse av at det gis tilfredsstillende personverngarantier gjennom EUs standardavtale eller EU/US Privacy Shield-avtalen.

Opplysningene om deg vil ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for at Aibel kan oppfylle formålet med behandlingen.

4 UTLEVERING AV INFORMASJON TIL TREDJEPART
Ved formidling av personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes avtaler som sikrer dine personopplysninger og forhindrer at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Aibel vil iverksette tiltak i samsvar med gjeldende lovgivning for å beskytte de personopplysningene som behandles av eksterne tjenesteleverandører, gjennom såkalte databehandleravtaler.

Aibel vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen, med mindre Aibel er pålagt dette etter lov eller bindende rettsavgjørelse eller har innhentet ditt samtykke.

5 INTEGRITY DUE DILIGENCE
Aibel har etablert en Integrity Due Diligence (IDD)-prosess. IDD- prosessen består blant annet av å samle inn informasjon som hjelper oss med å forstå hvem våre potensielle samarbeidspartnere er, hvilke verdier de har og hvordan de driver sin virksomhet. I noen tilfeller kan IDD også omfatte behandling av personopplysninger.

6 OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER I KONSERNET
Aibel vil etablere egne avtaler for overføring av personopplysninger mellom selskapene innen Aibel konsernet både innenfor og utenfor EU/EØS. Disse avtalene gjelder for alle personopplysninger som er beskyttet av EUs-regelverk om behandling av personopplysninger.

7 COOKIES
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din enhet når du laster ned en nettside, slik som aibel.com. Aibel bruker cookies til å generere besøksstatistikk, analysere brukermønstre og avdekker behovsanalyser. Denne informasjonen blir anonymisert.

8 LINKER TIL ANDRE NETTSTEDER

Vær oppmerksom på at våre nettsider kan inneholde lenker/pekere til andre nettsteder og –sider som ikke er administrert av Aibel. Vi har ikke ansvar for måten personvernet praktiseres på slike nettsider. Aibel anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.

9 KONTAKT
Kontakt oss på https://report.whistleb.com/en/Aibel dersom du ønsker nærmere informasjon om Aibels behandling av personopplysninger, eller dersom du ønsker å utøve dine rettigheter som registrert, herunder rett på innsyn i personopplysninger Aibel behandler om deg, korrigering av uriktige og ufullstendige personopplysninger, eller sletting av opplysninger.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at Aibel behandler personopplysninger i strid med personvernlovgivningen.

10 ENDRINGER
Aibel vil fra tid til annen gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Oppdatert versjon av Aibels personvernerklæring vil til enhver tid være tilgjengelig på Nettsiden. Du oppfordres til å besøke Nettsiden jevnlig for å holde deg oppdatert på vår gjeldende personvernerklæring. Vi vil varsle deg dersom vi gjør endringer i personvernerklæringen som krever ditt samtykke.

Ved å bruke Aibels tjenester godtar du elektronisk underretning og publisering av revisjoner av denne personvernerklæringen på Nettsiden, og samtykker i at elektronisk underretning eller publisering av revidert versjon på nettstedet er gyldig som underretning til deg om foretatte endringer.