Karriereutvikling

I Aibel er vi opptatt av å gi våre ansatte mulighet til å utvikle seg.

Career development

Aibel tilbyr livslang læring. Vi ønsker at våre ansatte skal få utvide sin faglige kompetanse og er åpne for at den enkelte kan søke nye utfordringer på tvers av faggrupper. På den måten får vi større bredde og kunnskapsutveksling, som igjen øker selskapets totale kompetanse.

Aibel har et bredt kurstilbud. Kursene er tilgjengelig over hele verden slik at alle våre medarbeidere har tilgang til samme opplæring. De tar opp en rekke ulike tema, fra HMS-ansvar til gjennomføringsmetode, IT-verktøy og fagspesifikk opplæring.

Gjennom de siste årene har Aibel også tilbudt flere utviklingsprogram i tillegg til det ordinære kurstilbudet, deriblant introduksjonsprogram, lederutvikling og "Management in Projects". Sistnevnte var et undervisningsopplegg som ble gjennomført i samarbeid med BI med sikte på å heve kompetansen innen de ulike stadiene og fagområdene i et prosjekt.  Aibel har også hatt et eget undervisningstilbud innen estimering og planlegging i samarbeid med Høgskolen Stord Haugesund (HSH).