Studenter

Aibel tilbyr en rekke muligheter for studenter og nyutdannede. Les mer om dine muligheter på denne siden.

Som ny i Aibel, blir du tidlig involvert i vår virksomhet. Du får god opplæring, støtte og oppmuntring. Vi jobber for ledende olje- og gassprodusenter og vil derfor bruke dine kunnskaper og ditt talent helt fra starten av.

Våre aktiviteter inkluderer et bredt spekter av fagområder, og dine arbeidsoppgaver vil være avhengig av din formelle bakgrunn, dine interesser og våre behov. Vi forventer at du vil få en bratt læringskurve og at du utvikler en helhetlig forståelse av vår virksomhet.