Leverandører

Aibel kjøper både tjenester og produkter i olje- og gassindustrien. Våre leverandører spiller en meget viktig rolle for selskapets suksess. Vi legger derfor stor vekt på å utvikle en foretrukket leverandørbase.
  • I Aibel ser vi på anskaffelser som en strategisk viktig disiplin.

  • For å bli leverandør til Aibel må du oppfylle visse kriterier.

  • Forretningsetikk er en meget viktig og integrert del av Aibels verdier.

  • Alle leverandører til Aibel må signere en leverandørerklæring (Supplier Code of Conduct). Dette er et løfte om å overholde gjeldende lover og Aibels retningslinjer.