Samfunnsansvar

Hos Aibel betrakter vi vårt samfunnsansvar som et grunnleggende premiss for alt vi foretar oss. Vårt arbeid med samfunnsansvar er derfor inkludert som en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser.
  • Visjonen hjelper oss med å definere våre kunder, markedet vi betjener og vår kjernekompetanse. Sammen drives vi av vår visjon.

  • Vi mener at vi gir et betydelig positivt bidrag til samfunnet gjennom vår forretningsvirksomhet.

  • Aibel respekterer menneskerettigheter og vi sørger for at vi ikke medvirker til brudd på menneskerettigheter.

  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS) handler om å fremme trygghet, trivsel og helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

  • Aibel bekjemper korrupsjon i alle former, inkludert utpressing og bestikkelser.

  • Aibel rapporterer systematisk om bærekraft og samfunnsansvar i tråd med den internasjonalt anerkjente standarden Global Reporting Initiative (GRI).