Antikorrupsjon og etikk

Aibel bekjemper korrupsjon i alle former, inkludert utpressing og bestikkelser.

Aibel har et omfattende program som inkluderer nettbasert og undervisningsbasert opplæring for alle ansatte. Vi tilbyr også en tredjepart varslingstjeneste der ansatte anonymt kan rapportere bekymringer eller mistanke om brudd på våre etiske retningslinjer eller relevant lovgivning. Alle rapporter blir undersøkt og dokumentert.

Comply

Aibel er en sterk motstander av alle former for korrupsjon. Vi har virksomhet i flere land hvor blant annet bestikkelse av offentlige tjenestemenn er en bekymring. Følgelig vil Aibel være spesielt oppmerksomme med hensyn til bevertning, underholdning og gaver til offentlige tjenestemenn.

  • Aibel har nulltoleranse for korrupsjon og bestikkelser.
  • Aibel har strenge retningslinjer for å motta bevertning, underholdning og gaver.
  • Aibel fremmer rettferdig konkurranse og konkurranselovgivning.

    I heftet Code of Conduct finner du utfyllende informasjon om Aibels etiske retningslinjer.