Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) handler om å fremme trygghet, trivsel og helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Det handler også om å beskytte miljøet og redusere negative miljøeffekter. Våre gode rutiner og strenge standarder bety at vi aldri ta ting for gitt.

HMS

Aibel har en nullskadefilosofi med hensyn til HMS.
Vi har en uttalt HMS-arbeidsinstruks. Arbeidsinstruksen gjelder alle Aibels ansatte, lokasjoner, byggeplasser og prosjekter. «HMS – Mitt ansvar» ble først innført for prosjekter og siden revidert med utvidet innhold og obligatoriske e-læringsmoduler for alle Aibel-ansatte.

Aibel støtter en føre-var tilnærming til miljøutfordringer, og vi gjennomfører tiltak for å fremme større miljøansvar.
Arbeid for å beskytte det naturlige miljøet, helsen og sikkerheten til våre ansatte og lokalmiljøene der vi har virksomhet er blant selskapets kjerneforpliktelser. Vi vil oppfylle eller overgå gjeldende miljølover og -bestemmelser, og vi forplikter oss til å minimere enhver skade på miljøet som skyldes vår virksomhet.

Vi tilstreber å kontinuerlig forbedre våre miljøprestasjoner gjennom bevaring av ressurser og effektiv praktisering av tjenester. Vi vil måle vår miljøprestasjon og arbeide for å fremme miljøvennlig praksis som respekterer miljøet og våre naturressurser.

Aibel oppmuntrer utviklingen og spredningen av miljøvennlig teknologi.     
Vi tar sikte på å tilby et trygt, sikkert og sunt arbeidsmiljø der ingen skader, ingen fraværshendelser, beskyttelse av eiendeler og sikker og effektiv forretningspraksis er målene.

Aibel, som tradisjonelt har været et oljeserviceselskap, er for tiden også etablert innenfor fornybar energi. Utviklingen av et nytt plattformkonsept for vindkraftprosjekter offshore viser Aibels villighet til å tenke nytt for å møte fremtidens krav og skape nye forretningsmuligheter.

Les mer om hva vi gjør:
Åpnet HMS-senter 
2,5 millioner skadefrie timer 
Hedret for god sikkerhet