Menneskerettigheter

Aibel respekterer menneskerettigheter og vi sørger for at vi ikke medvirker til brudd på menneskerettigheter.

Aibel ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling i de landene vi har vår virksomhet. Derfor har vi blant annet etablert egne retningslinjer som stadfester våre forpliktelser til å respektere menneskerettigheter, og da spesielt barns rettigheter, i all vår forretningsførsel. 

aibel troll lift-39.jpg

  • Vi respekterer lover og menneskerettighetsbestemmelser i alle land hvor vi har virksomhet. 

  • Vi følger Menneskerettighetserklæringen og respekterer den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) konvensjon for avskaffelse av barnearbeid og minimumsalder for barnearbeid. 

  • Vi følger FNs prinsipper om forretningsvirksomhet og menneskerettigheter (Guiding Principles on Business and Human Rights). 

  • Vi slutter oss til FNs barnekonvensjon og støtter prinsippene i FNs Global Compact, samt de frivillige prinsippene om sikkerhet og menneskerettigheter (the Voluntary Principles on Security and Human Rights - VPSHR).

  • Vi skal respektere og støtte barns rettigheter ved alle lokasjoner gjennom selskapets forretningsførsel og i hele verdikjeden.

  • Vi skal tilby anstendige arbeidsvilkår som støtter våre arbeidstakere i sine roller som foreldre.

For å lære mer om vår forpliktelse til å respektere menneskerettigheter, vennligst les vår Human Rights Policy, hvor Aibel også tar avstand fra all form for barnearbeid