Rapportering

Aibel rapporterer systematisk om bærekraft og samfunnsansvar i tråd med den internasjonalt anerkjente standarden Global Reporting Initiative (GRI).

Aibel-041213-6879.JPG

Aibel startet å rapportere om selskapets aktiviteter innen bærekraft og samfunnsansvar i 2018 som en del av selskapets årsrapport for 2017.

Nedenfor kan du laste ned rapporten og tilhørende GRI-indeks (rapporten er på engelsk).

2017:
Aibel Group Annual Report 2017 - including CR Report 2017
GRI Index for CR Report 2017