Visjoner og verdier

Visjonen hjelper oss med å definere våre kunder, markedet vi betjener og vår kjernekompetanse. Sammen drives vi av vår visjon.

Vår visjon viser til Aibels overordnede mål, som besvarer spørsmålet «Hva er det vi prøver å oppnå sammen for selskapet?»

vision,values2.jpg

Visjon: Vi leverer bærekraftige løsninger.
Våre verdier veileder oss i vårt daglige arbeid som enkeltmennesker, i team og i organisasjonen. Vi har kalt verdikonseptet vårt «Vi bryr oss», fordi våre verdier gir oss retningen for hvordan vi opptrer og arbeider til det beste for våre ansatte, kunder, partnere, eiere og samfunnet forøvrig.

Verdier: Ansvarlige – Visjonære– Åpne – Fleksible.
Disse er avgjørende for at vi skal lykkes, og har hjulpet oss med å skape en kultur som er definert av de vi bryr oss om – våre kunder, våre kolleger, våre aksjonærer og vårt samfunn.

Vi bryr oss om våre kolleger

Vi trenger hverandre for å oppnå våre mål. Derfor har vi alltid åpen kommunikasjon, vi viser hverandre respekt og vi verdsetter ansvarlig forvaltning.

Vi bryr oss om våre kunder

Fordi våre kunders suksess er vår suksess, er vi forpliktet til å bygge gjensidig tillit. Vi tror også på å involvere våre partnere og leverandører i alle aspekt og setter høye standarder for alle resultater.

Vi bryr oss om aksjonærer

Vi vil alltid jobbe hardt for å være et attraktivt selskap, og er derfor opptatt av å være ansvarlige og forutsigbare.

Vi bryr oss om samfunnet og miljøet

Fordi samfunnet gir rammene for vår virksomhet, er vi opptatt av det miljøet vi jobber i. Vi strekker oss langt for å være en attraktiv arbeidsgiver, og for å sikre forretningsetisk lederskap. Vi jobber også med å sikre en bærekraftig utvikling.