2,5 millioner skadefrie timer

Et fremragende HMS-resultat er markert hos Aibels underleverandør Drydocks World: 2,5 millioner skadefrie timer i Dolwin Beta-prosjektet.

De 2,5 millioner arbeidstimene har blitt utført fra september i fjor til slutten av mars. Prosjektdirektør Kjetil Jacobsen er godt fornøyd med resultatet.

– Dette ligger det hardt arbeid bak. Men samtidig som vi gleder oss over gode tall, er det viktig å erkjenne at vi også kan bli bedre. Vi skal derfor også ha fullt fokus på HMS i sluttfasen av prosjektet, sier han.

An outstanding HSE result has been celebrated at Aibel’s subcontractor Drydocks World: 2.5 million man hours without lost time incidents in the Dolwin Beta project. The 2.5 million man hours stretch back from September last year until March 2014.

Trakk fram gode resultater
Representanter fra konsernledelsen hos både Aibel, oppdragsgiver TenneT, samarbeidspartner ABB og underleverandør Drydocks World var representert under markeringen. Til stede var også store deler av medarbeiderne som nå arbeider med plattformen. Ute på verftsområdet ble det holdt taler og gitt utmerkelser til medarbeidere som har utmerket seg spesielt positivt når det gjelder HMS.

Dolwin Beta-prosjektet går nå inn i sluttfasen på verftet Drydocks World i Dubai.

Les mer om Dolwin Beta-prosjektet her

Published 2014-04-24, 11:12 CET Updated 2014-04-24, 11:12 CET

Side-alternativer