900 personer fra Aibel gjør Snøhvit mer robust

I løpet av den neste måneden gjennomfører Aibel 100.000 arbeidstimer i forbindelse med en revisjonsstans som skal øke stabiliteten på Snøhvit-anlegget på Melkøya ved Hammerfest.

- Nøkkelordet er forbedring. Målet for Statoil med alle prosjektene i denne stansen er et mer robust og stabilt anlegg, sier anleggsleder og Aibels lokasjonsleder i Hammerfest, Jan Eirik Karlsen.

snøhvit stans.jpg
Mer enn 900 personer fra Aibel skal i løpet av den neste måneden bruke 100.000 arbeidstimer på vedlikehold og oppgraderinger på Snøhvit-anlegget på Melkøya ved Hammerfest (foto: Aibel).

Ulike oppgraderingsprosjekt
Nedstengingen av anlegget begynte 2. mai, og en stor del av folkene fra Aibel er nå på plass for å utføre vedlikehold og oppgraderinger som ikke er mulige når anlegget er i produksjon.

- Blant oppgavene er utskiftning av mer enn 200 ventiler, filtermassebytte, inspeksjoner og assistanse til den tyske utstyrsleverandøren Linde, som skal skifte innmaten i tanker og prosesskolonner. I tillegg kommer alle de planlagte vedlikeholdsprosjektene, samt myndighetsbestemte modifikasjoner og modifikasjoner til Snøhvit Improvement Project 2, forteller stanskoordinator Finn Engeness.

Kvalifisert arbeidskraft
De mange prosjektene betyr at Aibel fra og med 9. mai og et par uker fram har rundt 420 operatører på anlegget dag og natt til sammen. Deretter begynner nedbemanning fram mot stansslutt i juni. I alt vil mer enn 900 operatører være mobilisert til Aibel i stansperioden.

- Omfanget og den relativt korte tidsrammen stiller store krav til vår evne til å mobilisere det nødvendige antall folk med de rette kvalifikasjonene.  Derfor har vi blant annet leid inn 130 medarbeidere fra Aibel Danmark, sier stanskoordinatoren.

HMS i fokus
Med så mange folk og prosjekter i gang på anlegget på samme tid, øker risikoen for skader og hendelser. En særlig utfordring med denne stansen er stor aktivitet på et begrenset område, for eksempel på selve lekteren «Bargen», som er blant hovedområdene på Melkøya. Det gjør HMS-arbeidet viktigere enn noen gang.

- Sikkerheten for våre ansatte og andre som ferdes på anlegget har alltid aller høyeste prioritet. Derfor har HMS vært hovedfokus i planleggingen. Særlig oppmerksom er vi på fallende gjenstander. Det skal sikre at vi gjennomfører stansen uten alvorlige hendelser og skader, forklarer Finn Engeness.

snøhvit stans HMS.jpg
HMS-inspektørene Tina Lerøy og Nils Mathisen er med til å sørge for at sikkerheten er i orden og har høyeste prioritet under revisjonsstansen (foto: Aibel).

Erfaring gir tro på suksess
Stansen er den tredje revisjonsstansen i forbindelse med Aibels V&M-rammeavtale med Statoil for Snøhvit -anlegget, som ble tildelt i 2005.

- Vår daglige virksomhet på anlegget og de to tidligere stansene i 2009 og 2011, gir oss gode erfaringer som vi har brukt i forberedelsene. I den prosessen har vi også hatt stor nytte av våre kompetanser og kapasitet i Haugesund og Singapore. Det gir oss stor tro på at vi kan gjennomføre oppgavene med suksess, forteller Jan Eirik Karlsen. 

Kontrakten for anlegget har vært blant de direkte årsakene til Aibels etablering i Hammerfest, som sammen med kontoret i Harstad sikrer Aibel en sterk posisjon i det nordlige Norge.

Published 2014-05-07, 14:20 CET Updated 2014-05-07, 14:22 CET

Side-alternativer