Aibel publiserer første rapport om samfunnsansvar

Som en del av årsrapporten for 2017 har Aibel publisert selskapets første rapport om aktiviteter innen bærekraft og samfunnsansvar.


Aibel og Equinor arrangerte i mai en åpen dag på verftet i Haugesund. (foto: Aibel/Øyvind Sætre)

Aibel har gjennom flere år arbeidet målrettet med etikk, arbeidsforhold, menneskerettigheter samt helse, miljø og sikkerhet. Derfor inngår temaene som en naturlig del av selskapets retningslinjer, prosedyrer og prosesser. I fjor sluttet Aibel seg til FNs Global Compact og de ti prinsippene for ansvarlig forretningsadferd. Nå tar selskapet steget videre og for første gang samles aktiviteter i en rapport om bærekraft og samfunnsansvar i tråd med den internasjonalt anerkjente standarden Global Reporting Initiative (GRI).     

- Det er et naturlig steg i Aibels kontinuerlige forbedringsarbeid og målrettede satsning på bærekraft. Gjennom systematisk rapportering samt synliggjørelse og kommunikasjon rundt vårt viktige arbeid med samfunnsansvar, er jeg overbevist om at vi legger et godt grunnlag for nye muligheter og fortsatt forbedring, sier konsernsjef i Aibel, Mads Andersen.


Aibels konsernsjef Mads Andersen. (foto: Aibel/Elisabeth Tønnessen) 

Samtidig opplever Aibel at ulike aspekter av bærekraft og samfunnsansvar har stort fokus blant flere av selskapets kunder i anbuds- og kvalifiseringsprosesser. Derfor vil Aibels videre arbeid med samfunnsansvar og systematisk rapportering være viktige bidrag for å sikre nye kontrakter.  

På vår hjemmeside kan du lese mer om Aibels arbeid med samfunnsansvar og laste ned Aibels første rapport om bærekraft og samfunnsansvar.

Published 2018-10-03, 10:12 CET Updated 2018-10-03, 10:12 CET

Side-alternativer