Aibel i gang med Troll C-opsjon

Etter en vellykket FEED-studie er Aibel tildelt EPCI-kontrakten for den nye gassmodulen på Troll C-plattformen, som skal behandle økt produksjon fra Fram-feltet.

Oppdraget var en opsjon i den opprinnelige FEED-kontrakten med Statoil og omfatter prosjektering, innkjøp, fabrikasjon og installasjon. Aibel har lang erfaring med større modifikasjonsoppdrag på Troll-feltet og har dermed bygd opp en meget god forståelse for utfordringene og mulighetene på plattformene. Prosjektet blir ledet fra Aibels kontor i Bergen der mobilisering av personell, kontorplasser og systemer hurtig kom på plass.


Den nye gassmodulen skal etter planen installeres på Troll C-plattformen våren 2019. Modulen skal sikre at plattformen kan behandle økt produksjon fra Fram-feltet.

- Ledelsen er den samme som på Oseberg Vestflanken 2-prosjektet som er i sluttfasen nå. Det betyr at vi allerede har gode interne rutiner og systemer på plass. Samtidig har vi også snart på plass alle de rundt 70 personene som skal stå for prosjektering og innkjøp. Det er litt tidligere enn planlagt for å sikre at vi ikke kommer på etterskudd nå i startfasen, forteller Aibels prosjektleder Jarle Thorstensen.

Fokus på innkjøp
Et av de viktigste suksesskriteriene er å sikre nødvendige avklaringer for å få bestilt kritiske innkjøpspakker for utstyr med lang leveringstid. Det er avgjørende for at prosjektet ikke skal bli forsinket.

- Kompressoren til gassmodulen ble bestilt av Statoil allerede i FEED-fasen, mens Aibel satte flere av de større innkjøpspakkene umiddelbart etter at opsjonen ble innfridd. Det gjenstår imidlertid mye arbeid på innkjøp, hvor vi må sikre oss at vi leverer et best mulig produkt til en god pris. Derfor utfordrer vi konstant prosjektering, markedet og kunden, og vurderer bedre og billigere løsninger, sier Thorstensen.

Prosjektering og innkjøp går nå en travel periode i møte utover høsten og vinteren fram til fabrikasjonsstarten i Haugesund i mai 2018. Her vil cirka 60 personer være involvert i byggingen av den 470 tonn tunge gassmodulen. I løpet av våren 2019 skal modulen transporteres til feltet for installasjon. Offshore vil cirka 30 personer utføre ombyggings- og installasjonsarbeidene.

Kontrakten har en verdi på i overkant av 600 millioner kroner.

Published 2017-11-06, 15:33 CET Updated 2017-11-06, 15:33 CET

Side-alternativer