Alle lugarene er levert

Den siste av 319 oppgraderte lugarer på Oseberg feltsenter er overlevert Statoil. Aibel har revet og bygd opp igjen samtlige lugarer på feltsenteret.

Oseberg lugaroppgradering 2013
I tillegg til lugarene, har Aibel pusset opp korridorer, fellesrom og kjøkken.

Et hotell

- Vi har bygget et nytt hotell, sier en fornøyd prosjektleder i Aibel, Ronald Hansen. I tillegg til lugarene, er kjøkken, korridorer og fellesrom pusset opp.

Siden prosjektet startet for to år siden, er 2.400 tonn søppel og nye materialer fraktet av og på feltsenteret - alt gjennom to små heiser.

Oseberg lugaroppgradering 2013
De nye lugarene er lyse og moderne.

Etasje for etasje

Oppgraderingen av lugarene på Oseberg er det største enkeltstående prosjektet Aibel har hatt i rammeavtalen for vedlikehold og modifikasjoner med Statoil. Det har en verdi på 700 millioner kroner.

Aibel har revet etasje for etasje, og fløy for fløy. Arbeidet er gjort i to høyaktivitetsperioder. Den første i 2011. Den andre nå i vår.

- I den siste fasen ble 86 lugarer oppgradert, forteller Ronald Hansen.

På det meste var 80 medarbeidere, inkludert underleverandører, i aksjon på feltsenteret for Aibel.

Oseberg lugaroppgradering 2013
Disse heisene har gått i ett. 2.400 tonn søppel og nye materialer er fraktet av og på feltsenteret.

Enorme volum

Øystein Leiknes er oppdragsleder for lugaroppgraderingen i Statoil.

- Prosjektet er spesielt fordi det er et veldig stort V&M-prosjekt. Her er det snakk om enorme volum med materialer og folk. På Oseberg er det for mye å gjøre, og for få køyer. Når du i tillegg fjerner køyer for oppgradering, blir det ekstra press, sier han.

Logistikken har helt klart vært den største utfordringen i prosjektet. Aibel satte opp prøvelugarer på Kokstad i Bergen, og logistikken rundt prosjektet ble øvd inn på land, for å avdekke mulige problem på forhånd.

Oseberg lugaroppgradering 2013
Feiring av gode resultat.

Ingen alvorlige hendelser

Oseberg feltsenter har nå fått 319 nyoppussa, moderne lugarer. Arbeidet er gjort uten alvorlige hendelser.

‒ Det å rive et hotell uten å få et rusk på øyet er ikke enkelt, sier Øystein Leiknes i Statoil.

‒ Vi er veldig godt fornøyd med det arbeidet vi har gjort. Det har vært utfordrende, men vi har hele tiden hatt fokus på å gjøre hverandre gode og å være ett team. Det har gitt resultater, avslutter Ronald Hansen i Aibel.

Published 2013-07-11, 13:50 CET Updated 2014-01-22, 03:33 CET

Side-alternativer