Årets lærebedrift

Rogaland fylkeskommune har utnevnt Aibel til årets lærebedrift i Rogaland.

– Dette er veldig gjevt. Vi er veldig stolte av lærlingene våre i Aibel og det gleder oss å se at vårt arbeid med ungdom og faglig utvikling blir lagt merke til, sier Bjørn Tollefsen.

Han er leder for verftet i Haugesund, hvor det hvert år blir tatt inn opptil 40 - 50 nye lærlinger. Læreplassene fordeler seg på en rekke ulike fag, fra platearbeidere og sveisere til elektrikere og kontormedarbeidere. Læretiden varer fra halvannet til to og et halvt år, avhengig av fag. 

Apprentice award 2
Fagopplæringssjef i Rogaland, Catrine Utne Pettersen (i blått) og fylkesordfører Janne Johnsen (nummer tre fra venstre) overrakte prisen til Aibel. Vibeke Vikse Johnsen, ressurs- og administrasjonsleder for Haugesund verft og avdelingsleder Geir Olav Jentoft, var stolte over å kunne motta prisen på vegne av selskapet (foto: Rogaland fylkeskommune). 

«En god støttespiller»
Utmerkelsen ble delt ut av fylkesordfører Janne Johnsen i Haugesund torsdag kveld. Overrekkelsen skjedde samtidig med at en rekke ferdigutdannede lærlinger, blant dem flere fra Aibel, fikk overrakt sine fagbrev.

I begrunnelsen fra juryen heter det blant annet: 

«Bedriften er godkjent i mange lærefag og fremstår som en stabil og forutsigbar lærebedrift som utdanner egne fagarbeidere. Bedriften har opparbeidet seg et godt rykte som lærebedrift og tiltrekker seg gode søkere. Bedriften tar også ansvar utover egne rekker og er en god støttespiller for lokale videregående skoler.»

Apprentice award 1
(Foto: Rogaland fylkeskommune)

Les også:
Hvordan er det å være lærling i Aibel?   

Published 2015-02-13, 06:55 CET Updated 2015-02-16, 07:41 CET

Side-alternativer