Betydningsfull milepæl for Johan Sverdrup-prosjektet

I midten av januar nådde Aibel den viktige milepælen for mekanisk ferdigstilling på Johan Sverdrup-boreplattformen. Prosjektet er nå i gang med den avsluttende ferdigstillingsfasen.

Med denne milepælen har Aibel utført store deler av jobben med plattformen og levert fra seg 76.000 såkalte sjekklister til Statoil. For å komme så langt, har hele prosjektet jobbet målrettet mot datoen for mekanisk ferdigstilling, som ble satt som et krav i kontrakten som ble signert i februar 2015.

Aibel-HMS-1398.jpg
Prosjektet arrangerte en sammenkomst 1. februar med hovedfokus på sikkerhet i prosjektets avsluttende fase samt en markering av milepælen. (foto: Aibel/Øyvind Sætre)

- De har gjort en kjempejobb i Haugesund de siste månedene. Samtidig er det en milepæl som vi ikke hadde klart uten en dedikert innsats fra alle 4.500 medarbeidere, som gjennom tre år har vært opptatt av å levere et godt produkt. Det er jeg stolt av, sier Aibels prosjektdirektør for Johan Sverdrup-boreplattformen, Stig Jessen.

Aibel-HMS-1379.jpg
En stolt prosjektdirektør Stig Jessen takket for innsatsen og minnet alle om viktigheten av sikkerhet og kvalitet i månedene framover. (foto: Aibel/Øyvind Sætre)

Ikke ferdig enda
Selv om Statoil nå tar over mer og mer av plattformen og begynner uttesting og ferdigstilling av anlegget om bord, er Aibel langt fra ferdig med jobben. I slutten av januar ble to store plattformkraner på 182 tonn hver løftet på plass, og de skal nå kobles opp. I tillegg gjenstår en rekke mindre oppgaver innen maling, isolasjon og installasjon av utstyr som ikke kunne installeres før etter at plattformkranene kom på plass.

Aibel-Kranl++ft-260118-0917.jpg
Torsdag 25. og fredag 26. januar ble de to plattformkranene løftet om bord på Johan Sverdrup-boreplattformen. Hver kran måler 69 x 18,5 meter og veier 182 tonn. Hvert løft tok cirka 12 timer. (foto: Aibel/Øyvind Sætre)

- Det vil fortsatt være oppgaver for alle disipliner, men omfanget blir mindre. Framover blir det fokus på å ferdigstille utestående arbeid i parallell med uttesting, hvor vi skal assistere Statoil med å utføre eventuelle endringer og justeringer på anlegget, forklarer Aibels byggeleder, Bjørn Pedersen.

Den ferdige boreplattformen til Johan Sverdrup-feltet skal etter planen forlate Aibels verft i Haugesund i månedsskiftet mai/juni.

Bilde 3.jpg
Mekanisk ferdigstilling av Johan Sverdrup-boreplattformen ble i januar markert med kake på Aibels lokasjoner i Haugesund og Oslo. (foto: Aibel)

Aibel er også tildelt kontrakten for oppkopling av boreplattformen på Sverdrup-feltet. Her pågår det nå tett samarbeid og forberedende aktiviteter fram mot ferdigstilling. Etterpå starter en intensiv offshorefase for Aibels mannskap, som vil bestå av opp mot 600 medarbeidere i rotasjon fram mot sommeren 2019.

Published 2018-02-07, 12:37 CET Updated 2018-02-07, 12:37 CET

Side-alternativer