Stor stans på Kårstø avsluttet

Nesten 400 medarbeidere fra Aibel har vært involvert i arbeidet på Kårstø. To skift har sørget for kontinuerlig bemanning i den ti dager lange revisjonsstansen.

Shutdown Kårstø, image frontpage
(Alle bilder: Øyvind Sætre/Aibel)

‒ Ja, vi har jobbet døgnet rundt, sier anleggsleder Arild Øvrebø i Aibel.

Han kunne denne uken puste lettet ut etter flere uker med intens jobbing. For selv om operasjonene er nøye planlagt, er tidspresset i revisjonsstanser enormt.

‒ Anlegget skal være stengt i kortest mulig periode. Vi har mye arbeid som skal gjøres, og begrenset med tid, sier Øvrebø.

Shutdown Kårstø, image 1

25.000 arbeidstimer
Aibel har kontrakten med Statoil for vedlikehold og modifikasjoner på Kårstø. Revisjonsstanser blir gjennomført for å få gjort nødvendige modifikasjoner, vedlikehold og inspeksjoner. Det igjen er med på å opprettholde sikker og effektiv drift ellers i året.

‒ I denne revisjonsstansen har Aibel hatt ansvaret for sju større modifikasjonsprosjekter. I tillegg kommer vedlikeholdsoppgaver. I stansen har vi for eksempel skiftet ut eksisterende komponenter i systemene, som ventiler, forklarer anleggslederen.

Aibel har utført 25.000 arbeidstimer i stansperioden.

Shutdown Kårstø

‒ Kjempeinnsats
Gass fra Åsgård-feltet på Haltenbanken blir transportert i rørledningen til Kårstø. Det er den delen av anlegget som håndterer Åsgård transport som har vært stengt i revisjonsstansen, samt noen delområder av driftsområde vest.

‒ Det vil si rundt 70 prosent av kapasiteten til Kårstø, så dette har vært en betydelig stans, sier Øvrebø.

En av de store utfordringene har vært været - med mye vind. Det gjorde det vanskelig å jobbe i høyden i starten av stansen.

‒ Men alle har gjort en kjempeinnsats. Vi har hatt personell med rett kompetanse, og vi har kommet i mål til tross for mange utfordringer, avslutter anleggslederen.

Published 2013-09-26, 10:20 CET Updated 2014-01-22, 03:33 CET

Side-alternativer