River over 300 lugarer på Oseberg

Opprinnelig var bestillingen fra Statoil 175 nye lugarer på Oseberg feltsenter. Sist uke ble oppdraget utvidet. Nå skal Aibel rive og bygge opp samtlige lugarer fra bunnen.

Lugaroppgradering OsebergOver 350 tonn avfall skal vekk og over 430 tonn nytt utstyr installeres i lugaroppgraderingen. (Foto: Aibel)

- Vi river gulv, vegger, himlingsplater, rør og det elektriske. Alt skal vekk, og det kommer nesten ikke til å være en eneste ting som ikke er ny når vi er ferdige, sier prosjektleder Eirik Bækkevold i Aibel AS.

Oppdraget er tildelt gjennom rammeavtalen som Aibel har med Statoil for vedlikehold og modifikasjoner på Oseberg. - Vi estimerer kostnaden på oppgraderingen til nærmere 500 millioner kroner, sier han.

Lugarene på Oseberg feltsenter ble tatt i bruk i 1987. Ifølge prosjektlederen var en full oppgradering nødvendig.

Lugaroppgradering Oseberg

Det er begrenset med lagerplass på Oseberg. (Foto: Aibel)

Over 350 tonn avfall

- Oppgradering av 175 lugarer var den opprinnelig bestillingen, men så fikk Statoil forlenget avtalen om leie av flotell fra oktober til januar. Dermed rekker vi å ta alle de 319 lugarene, sier Bækkevold.

Han legger til at Aibel også renoverer kjøkkenet på feltsenteret. Kjøkkenet vil være stengt i fire måneder mens renoveringen pågår.

- Totalt skal over 350 tonn avfall vekk fra plattformen, og over 430 tonn nytt utstyr installeres, forklarer prosjektlederen.

Arbeidet ute på feltet startet for fullt i begynnelsen av mai. Så langt er seks etasjer revet, og oppbyggingen av første etasje er i gang.

- Et krevende oppdrag

Det er begrenset med lagerplass på Oseberg, og Bækkevold sier at logistikken er vanskelig. - Det er uten tvil et krevende oppdrag, sier han.

Det er Aibel sitt kontor i Bergen som styrer prosjektet. Nesten alt ingeniørarbeidet utføres av Aibel i Singapore.

I tillegg til 60 medarbeidere i Bergen og Singapore, vil det på det meste til en hver tid være 110 medarbeidere i arbeid ute på Oseberg feltsenter.

- Etter planen skal vi overlevere den siste lugaren til Statoil 31. desember. De som jobber ute på feltsenteret kan da se fram nye fine lugarer, samt at nattskiftet slipper å dele doble lugarer med dagskiftet, avslutter Bækkevold.

Oseberg feltsenterOseberg feltsenter (Foto: Øyvind Hagen/Statoil).

Published 2011-07-13, 07:45 CET Updated 2014-01-22, 03:33 CET

Side-alternativer