Enestående innsats på Kårstø

Høstens terminalstans på Kårstø satte Aibels team på prøve. Godt teamarbeid, grundige forberedelser og gode rutiner viste seg å gi full uttelling.

Shutdown activity at Kalstø (image: Vilhelm Mannes).
(Foto: Vilhelm Mannes).

I løpet av den 10 dager lange stansen var i alt 452 operatører i sving for Aibel. 230 av dem jobbet med oppdrag under Aibel vedlikeholds- og modifikasjonskontrakt for Kårstø. Arbeidsoppgavene omfattet alt fra mindre inspeksjonsjobber til bytte av den 30 tommer store gateventilen som regulerer gassen som kommer inn til Kårstø.

– Vi gjennomførte totalt 299 arbeidsordrer i V&M. Arbeidet ble utført uten skader og med en produktivitet på under 1,0. Jeg vil gjerne takke alle som har bidratt – inkludert Statoil, som la forholdene godt til rette, sier prosjektdirektør for landanleggene i Statoil V&M-avtalen, Sven Oen.

Aibel has a strong and stable shutdown team at Kårstø, which actively uses the company's Quality in Execution method to ensure good execution and learning.
Aibel har et sterkt og stabilt stansteam på Kårstø, som tar aktivt i bruk selskapets Quality in Execution-metode for å sikre god gjennomføring og læring (foto: Håkon Falnes).

Utfordrende start
Gode resultater kommer ikke av seg selv. I år skapte mye dårlig vær i starten av stansen, samt overraskelser i form av mange malte bolter som var vanskelige å trekke og feil på en ventil, utfordringer for V&M-teamet.

– Etter fem dager lå vi 3.400 timer bak plan, men jeg følte meg hele tiden trygg på at vi skulle komme i mål, sier anleggsleder Håkon Falnes, og utdyper:

– Jeg visste vi produserte godt, arbeidet som ble utført i felt var bra og vi hadde en erfaren stansledelse som gjorde gode prioriteringer underveis og sørget for at vi beholdt roen.   

Management inspections were carried out twice a day. The inspections focused on the day’s critical activity (image: Håkon Falnes).
Det ble gjennomført ledelsesinspeksjoner opptil to ganger hver dag. Inspeksjonene hadde spesielt fokus på dagens kritiske aktivitet (foto: Håkon Falnes).

To prosjekter
Aibel har også to prosjekter som skulle utføre et betydelig arbeidsomfang under stansen – KaRP (Kalstø Robustness Project) og T300 Corrosion. KaRP-prosjektet, som jobber med å oppgradere ilandføringsanlegget på Kalstø, fikk sveiset inn nye rør på Kalstø mens hovedtilførselen til Kårstø var kuttet. T300 Corrosion-prosjektet, som skal skifte ut en betydelig mengde korroderte rør på Kårstø, benyttet stansen til å kople nye rørlinjer til anlegget.

Shutdown activity at Kalstø (image: Vilhelm Mannes).
Stansaktivitet på Kalstø (foto: Vilhelm Mannes).

Ole Sandvik er prosjektleder for både KaRP- og T300 Corrosion-prosjektene. Han er stolt av resultatene de oppnådde.

– Det ble brukt mye tid i forkant av stansen for å sikre at alt var på plass. Det var en god investering. Bruken av Quality in Execution og HMS – mitt ansvar har også vært viktig for de gode resultatene. Jeg vil gjerne rette en stor takk til alle som har bidratt til å gjøre stansen til en suksess, sier han. 

Shutdown activity at Kalstø (image: Vilhelm Mannes).
Stansaktivitet på Kalstø (foto: Vilhelm Mannes).

Shutdown activity at Kalstø (image: Vilhelm Mannes).
Stansaktivitet på Kalstø (foto: Vilhelm Mannes).

Published 2016-09-23, 14:54 CET Updated 2016-09-23, 14:54 CET

Side-alternativer