Fantastisk framdrift for Maria

Maria-teamet går inn i prosjektets siste fase mer sultne enn noen gang: Ambisjonen er å fullføre fire måneder før tiden.Prosjektleder Per Tore Larsen er optimistisk. Siden prosjektet ble tildelt våren 2015 har teamet innfridd på alle kanter – både på land og til havs. Samtlige milepæler så langt er passert til avtalt tid eller før. Prosjektet skal egentlig fullføres i april 2018, men Larsen og hans team har tro på at de skal bli ferdig hele fire måneder før.

– Vi ligger godt an. Fra første stund har vi lett etter smarte, kostnadseffektive løsninger. Slik har vi kunnet redusere offshoretimene betraktelig, sier han.

Modul i deler
Prosjektet, som skal øke vanninjeksjonskapasiteten og kople opp vanninjeksjon fra Heidrun-plattformen til Maria-feltet, går nå inn i siste fase. Modulen som skal øke vanninjeksjonskapasiteten er bygd, testet og demontert i Haugesund. Nå ligger den pakket som ni seksjoner, klar for forsendelse til Heidrun. Disse vil bli løftet inn i mai. Deretter starter arbeidet med å montere og kople opp modulen.

– Byggearbeidet i Haugesund har gått veldig bra. Vi har utført jobben som om vi var offshore, med daglige møter, tett HMS-oppfølging og fokus på å ta vare på det vi har bygd. Kvaliteten på det vi leverer, er veldig bra – knapt uten punch-punkt, sier Larsen.


Denne gjengen sørget for at alt som er bygd på verftet ble lastet trygt om bord og sikret på transportskipet før forsendelse til Heidrun.

Det aller viktigste
I tråd med Petroleumstilsynets hovedsatsing for 2017, «Trenden skal snus», har prosjektledelsen begynt å reise hyppigere ut på ledelsesinspeksjoner offshore.

– De ekstra turene har vært veldig nyttige. Vi kommer tettere på folk og får et godt bilde av hverdagsutfordringene. I tillegg får vi gitt honnør til offshoreteamet, som har gjort en utrolig god jobb gjennom hele prosjektet, roser Per Tore Larsen.

Rundt 100 medarbeidere i rotasjon vil være engasjert på Heidrun ut prosjektet, mens landorganisasjonen nå består av rundt 35 medarbeidere. Alle er sultne på å levere, men ett hensyn veier tyngst:   

– Vi skal gjøre arbeidet sikkert og skikkelig. Datoene vi prøver å nå, skal ikke gå på bekostning av sikkerheten, er prosjektlederens krystallklare melding.


Det har vært hektisk aktivitet til havs det siste halvannet året. Aibel har blant annet utvidet stigerørsbalkongen, klargjort for installasjon av modulen og montert flere nye utstyrspakker.Published None Updated 2017-03-23, 16:00 CET

Side-alternativer