Første stans for Aibel på Statfjord A

Over 90 Aibel-medarbeidere er i arbeid på Statfjord A under den tre uker lange revisjonsstansen. Store vedlikeholdsoppdrag på prosessanlegget og hjelpesystemer står for tur.

― Det er en travel og krevende stans, sier Sverre Tveiten. Han er prosjektsjef for Statfjord i Aibel AS.

Revisjonsstansen på Statfjord A har vært planlagt siden nyttår. Den startet mandag 23. august og varer til 11. september.

Statfjord AStatfjord A. (Foto: Marit Hommedal)

Skifter deler av stort rør

― Det mest utfordrende er modifikasjonsarbeid på et 42 tommers rør i det ene plattformskaftet, sier Tveiten.

Røret, som er et kjølevannsrør for sjøvann, er 13 meter langt. Utløpet er 15 meter under havnivået og må blokkeres.

― Røret er tungt, stort og preget av rust. Vi skal skifte ut deler av det, og arbeidet er utfordrende tidsmessig i forhold til den totale varigheten på stansen, sier Tveiten. Han legger til at et omfattende vedlikeholdsarbeid på 12 tanker også utføres.

Nytt for Aibel

Statfjord er et av de eldste oljefeltene i Nordsjøen. For Aibel derimot, er feltet nytt.

― Vi fikk Statfjord-feltet i vedlikeholds- og modifikasjonsavtalen som ble signert med Statoil i fjor sommer. Dette er derfor den første stansen vår på Statfjord A, forklarer Tveiten.

I mai gjennomførte Aibel en stor stans på Statfjord C, og i juni en mindre på Statfjord B.

Må sette god standard

― Stansene på B og C gikk veldig bra. Det er mange av de samme medarbeiderne våre som er med på Statfjord A-stansen, og det gjør at vi får en god erfaringsoverføring, sier prosjektsjefen.

Totalt har Aibel nå 93 medarbeidere på plattformen. 53 jobber dag, og 40 natt.

― Vi arbeider døgnet rundt. Det er veldig viktig for oss å sette en god standard på Statfjord som ny aktør, konkluderer Tveiten.

Published 2011-08-29, 09:15 CET Updated 2014-01-22, 03:33 CET

Side-alternativer