Første Dvalin-modul ferdig på rekordtid

Dvalin-prosjektet oppnådde mandag 23. april en viktig milepæl, da den 577 tonn tunge H25-modulen ble transportert ut av Nordsjøhallen hos Aibel i Haugesund. Nå forlater modulen verftet for videre ferd mot Heidrun-plattformen.

Siden utrullingen fra Nordsjøhallen har modulen ligget ved kai i Haugesund for klargjøring for videre transport. I dag går reisen så videre til Mekjarvik, hvor Saipem tungløft-fartøyet tar modulen videre til Heidrun-plattformen for installasjon. Her skal modulen, sammen med M40-modulen, bidra til at Heidrun-plattformen kan motta gassproduksjonen fra Dvalin-feltet.

H25-modulen klar for avgang fra Aibels verft i Haugesund tirsdag 8. mai. Foto: Aibel.

Rekordrask ferdigstilling og høy HMS-standard
Prefabrikasjonen startet 1. august i fjor, mens selve byggingen av modulen startet i Nordsjøhallen i januar i år.  På rekordtid, åtte måneder, og med ønsket kvalitet, ble den komplekse modulen ferdigstilt 28. mars.

- Dette hadde ikke vært mulig uten et dedikert og dyktig team. Med daglige koordineringsmøter, basert på lean-prinsipper, har utfordringer blitt løst raskt og effektivt, sier byggleder Tom Falkeid, som har ledet opp sammenstillingen.

Rekordtempoet har ikke gått på bekostning av sikkerheten og derfor kan byggelederen også vise til en god HMS-statistikk.

- Under bygging og installasjon av H25 har det blitt gjennomført mye aktivitet på et lite område. Derfor har vi hatt stor fokus på samtidige aktiviteter samt å unngå fallende gjenstander. Med høyt HMS-fokus fra hele bygge-teamet, er prosjektet gjennomført uten alvorlige hendelser eller personskader, forteller Falkeid.

Fast-track prosjektering
En forutsetning for å lykkes med byggearbeidet var en høy grad av ferdigstillelse fra prosjekteringsteamet før fabrikasjonsstart og materialtilgang. På H25 ble alle IFC-tegningene utgitt på ti måneder, dvs. før start av prefabrikasjon. I tillegg har materialdekningen vært god, og utstyr har kommet i tide.

Aibels prosjektleder Jon Garborg berømmer den fantastiske innsatsen alle i prosjektet har lagt ned for å kommen i mål på den korte tiden.

- Dette er oppnådd samtidig som det har vært jobbet i parallell med det store modifikasjonsarbeidet på Heidrun og også M40-modulen, som blir neste leveranse. Her er alle konstruksjonstegningene gitt ut og fabrikasjonsarbeidet godt i gang. Ferdigstillelse av den 4.000 tonn tunge modulen er planlagt i mars 2019, sier Garborg. 

Fakta om Dvalin
Dvalin-gassfeltet ligger i Norskehavet cirka 15 kilometer nordvest for den Statoil-opererte Heidrun-plattformen og 290 kilometer fra Nyhamna-prosessanlegget. DEA sendte planen for utvikling og drift av Dvalin-feltet til norske myndigheter i oktober 2016, og planen ble godkjent i mars 2017. Første gass fra feltet forventes i 2020.

Aibel har ansvar for ombyggingsjobben som skal sikre at Heidrun-plattformen kan ta imot gassproduksjonen fra Dvalin-feltet. Kontrakten omfatter prosjektering, innkjøp, byggearbeid og installasjon, herunder de to modulene M40 og H25.

Published 2018-05-08, 08:44 CET Updated 2018-05-08, 08:44 CET

Side-alternativer