Har funnet suksessoppskriften

Tidenes største revisjonsstans på Troll A ble en suksess for Aibel. Planene holdt, alt klaffet, sikkerheten var i høysetet og arbeidet holdt topp kvalitet.

Prosjektet Troll A 3 & 4 har levert tre nye moduler til Troll A-plattformen. I april ble produksjonen stengt ned i 18 dager for å koble opp de to siste av modulene – en kompressormodul og en modul med hjelpesystemer. Modulene skulle knyttes til plattformen via 33 punkter, noe som innebar mye sveising av rørsystemer med tilhørende trykktesting. Oppkoblingen krevde også en del oppgradering og utskiftning av ventiler, stålarbeid og elektroarbeid.

Troll A shutdown 1 
Ledelsen berømmer mannskapet for å være løsningsorienterte og positive. Dette bildet er tatt under stansens siste dag, hvor humøret fortsatt er på topp.  

Trinn for trinn
Planleggingen av stansen startet cirka åtte måneder i forkant. For å få alt til å klaffe, må alle detaljer være under kontroll. Utstyr skal bestilles og prefabrikkeres, arbeidspakker skal forberedes og riktig personell og underleverandører skal velges ut og settes inn i oppgavene.  

– Vi var godt integrert i kundens stansteam og hadde dermed god oversikt over deres ønsker. Alle milepælene i planleggingsfasen ble nådd, noe som gav oss et veldig godt utgangspunkt før selve stansen, forteller stanskoordinator Jarle Søvik.

Aibels egen handlingsmodell Quality in Execution var et viktig verktøy i planleggingen. Modellen, som fokuserer på risiko, presisjon og læring, skal sørge for at alt arbeid blir utført sikkert og på best mulig måte.

– Ved å gå gjennom jobbene trinn for trinn, får vi fram det som kan bli «showstoppers» før stansen. Vi får også drøftet grensesnittene mellom ulike disipliner og felles utfordringer knyttet til for eksempel sikkerhet, sier byggeleder Harald Revheim.  

Troll A shutdown work site description 
Alle arbeidssteder ble klargjort og tydelig merket før stansen.

Erfaring fra tidligere revisjonsstanser var viktig i planleggingen. Stanskoordinator Søvik har blant annet erfart at det å henge opp visuelle arbeidsinstruksjoner på stedene arbeidet skal foregå, har vært til stor hjelp.

– Det gjør det lettere for alle parter å få oversikt med hvor arbeidet skal foregå. For mange er det også enklere å forstå hvordan jobbene skal utføres når de blir presentert på denne måten, poengterer han.

Utvalgte medarbeidere
Cirka 180 medarbeidere var engasjert i stansen. Rundt 110 av disse arbeidet på dagtid, mens resten gikk nattskift. Flesteparten av dem som bidro jobber også på Troll A til vanlig.

– Det var en viktig suksessfaktor for oss. At folk var kjent med hverandre og plattformen fra før, gjorde at vi fikk en god flyt i arbeidet, sier stanskoordinator Jarle Søvik. 

 Troll A shutdown welding
Hamnawa Azimullah er i gang med en av de første sveisejobbene under stansen.

I forkant av stansen ble det gjort en grundig vurdering av hvilken kompetanse som trengtes, og hvilke medarbeidere som var best egnet til de ulike jobbene. Stanskoordinatoren er glad for at han kunne ta med seg en erfaren og høyt kvalifisert gjeng. Det har gitt avkastning.

– Det ble utført mye sveisearbeid under stansen, men ikke gjort en eneste feil. Lekkasjetestene vi utførte avslørte ikke en eneste lekkasje, sier Søvik, og legger til:

– Det er ikke bare en flink, men også en veldig løsningsorientert og humørfylt gjeng. Det gjorde at det ble en rolig og behagelig stans.   

Troll A shutdown fishing 
Stanskoordinator Jarle Søvik (t.h.) har tatt seg en liten pust i bakken. Fisking er en ypperlig avkoblingsaktivitet.

Mer enn planlagt
Alt i alt ble det utført 28,600 arbeidstimer under stansen, som er den lengste revisjonsstansen på Troll A noensinne. I tillegg til oppkobling av de nye modulene, ble det også utført andre oppdrag av andre aktører. Aibels del av arbeidet utgjorde 23.400 arbeidstimer. Prosjektet fikk fullført alle planer, og vel så det.

– Det gikk faktisk så bra at vi kunne ta til oss mer arbeid i slutten, forteller byggeleder Revheim.

Nå gjenstår kun en siste sjarmøretappe offshore med i all hovedsak isoleringsarbeid og strukturarbeid før Troll A 3 & 4-prosjektet blir endelig ferdigstilt i løpet av sommeren.

Published 2015-05-13, 16:26 CET Updated 2015-05-13, 16:26 CET

Side-alternativer