Leverer barrierer til Sverdrup-plattformer

Aibel har utviklet en ny type fleksible barrierer som er sterkere enn alle konkurrerende løsninger. Konseptet er nylig solgt til to av Johan Sverdrup-plattformene.

Aibel has developed a new type of flexible barriers that are stronger than all competing solutions.

Den siste kontrakten ble signert med konsortiumet Kværner og KBR i sommer og gjelder fleksible krasj-barrierer til boligkvarterplattformen på Johan Sverdrup-feltet. De fleksible barrierene skal brukes rundt lasteområdene til plattformkranen for å hindre svingende last. Barrierene blir levert på byggeplassen i løpet av første kvartal 2017. Aibel er ansvarlig for både prosjektering, innkjøp og fabrikasjonsarbeid og prosjektet blir ledet av Monica Bjørhusdal ved kontoret i Asker.

– Vi ser en økende interesse for Aibels barriere-løsninger og har nå flere leveranser på gang, forteller produktsjef Lars Horn. 

Nye krav inspirerte
Ideen til barrierene så sitt lys da Aibel bygde Gudrun-plattformen. Ingen av produktene som da var i markedet kunne tåle belastningskravene som var spesifisert for prosjektet. Dette inspirerte strukturingeniør Agnar Bergo til å utvikle et sterkere produkt med demperteknologi.

Tester viste at de nye barrierene stod imot støt på 40 kJ. Produktet ble følgelig installert på tre av Gudruns hovedlasteområder og har siden vist seg å fungere meget bra. I etterkant er konseptet også solgt til Statoils Aasta Hansteen-plattform og boreplattformen til Johan Sverdrup-feltet.

Aibel delivers flexible barriers in stainless steel and with viscoelastic shock absorbers in duplex

Videreutvikling
Siden ideen om en sterkere og bedre barriere så sitt lys, har Aibel videreutviklet produktet. Barrierene blir nå tilbudt i en rekke ulike versjoner – med enkelt- og dobbeltsidig rekkverk, i ulike høyder og for ulikt bruk.

– Barrierene har et robust design, er vedlikeholdsfri og er enkle å installere. Det gjør dem også meget godt egnet for eldre installasjoner hvor det er behov for oppgraderinger, sier Lars Horn.

Aibel bruker egne fabrikasjonsressurser til å bygge barrierene og tilbyr også designtilpasninger ved behov.

Published 2016-08-01, 11:25 CET Updated 2016-08-01, 11:29 CET

Side-alternativer

Fakta
  • To hovedtyper: Fleksible krasjbarrierer, egnet til å hindre svingende last, og fleksible truck-barrierer som tar imot støt fra trucker med last.
  • Barrierene kommer med enkelt- og dobbeltsidig rekkverk og i to ulike høyder (1.45 m og 3.20 m)
  • De er designet for å ta imot støt på 36 kJ (tilsvarende åtte tonn, 3 meter i sekundet)
    • Utførelse i rustfritt stål og med visko-elastiske sjokk-dempere i duplex

      BROSJYRE