Mer Hywind til Aibel

Aibel har fått oppdraget med å assistere Statoil med ferdigstillelse av fem flytende vindturbiner for Hywind Scotland.

Sammenstillingsarbeidet skal utføres på Stord før vindturbinene blir tauet til skotsk sektor. I alt er jobben estimert til cirka 13 000 timer.

Aibel skal jobbe integrert med Statoil og være en del av Statoil-teamet på Stord.  Mobiliseringen starter i kommende uke med oppstart på Stord i uka etter. Prosjektet vil ha en varighet på cirka seks måneder, der den siste måneden vil foregå på skotsk sektor. I denne siste fasen skal Aibel hovedsakelig fjerne temporært utstyr. 

Hywind Pilot Park, which is being built off the coast of Peterhead in Aberdeenshire, Scotland, is the world's first floating wind park.
Foto: Trude Refsahl/Statoil.

Fra før har Aibel vært ansvarlig for prosjektering av substruktur og tårn, systemprosjektering og innkjøp for Hywind Scotland.  I tillegg er Aibel inne som fabrikasjonsstøtte på verftene i Spania.                                   

Tårnene og substrukturene blir fabrikkert i Spania, hos henholdsvis Navacel og Navanita/Windar. Selve naceller, hub og rotor blir levert av Siemens.

Published 2017-02-10, 11:03 CET Updated 2017-02-10, 11:03 CET

Side-alternativer