Nytt senter for integrerte operasjoner

Aibel har åpnet et senter for integrerte operasjoner ved hovedkontoret i Stavanger. Fra nå av skal ti Aibel-kontorer i Norge og internasjonalt samarbeide daglig ved hjelp av avansert teknologi.

Intergrated operations overview
Konserndirektør for V&M i Aibel, Trond Vaage, kommuniserer med flere kontorer.

I det nye senteret kan personer fra alle de ti kontorene samles i én videokonferanse, noe som ble demonstrert under åpningen av senteret. Dessuten er det i praksis mulig å holde sju adskilte videokonferanser på en og samme tid.

– Vi har en desentralisert organisasjon med kontorer mange steder. Nå skal alle prosjektene innen vedlikehold og modifikasjoner (V&M) ledes herfra, forklarer Arild Refsland som er visepresident for V&M i Aibel.

Digital kakefest

I tillegg til de åtte kontorene i Norge, er Aibel i Singapore og i Storbritannia også med på den nye samarbeidsformen. Åpningen ble markert med kake – på flere skjermer.

– Selv om markeringen skjedde på seks kontorer, var vi alle samlet til kakeselskap i ett rom, smiler Refsland.

Integrated operations_screens
Seks kontorer møttes digitalt og feiret det nye senteret med kake.

Kunderrepresentanter fra både Statoil og ConocoPhillips var invitert til åpningen.

Mer enn et OPC-rom

Fra før har Aibel såkalte OPC-rom (Onshore project centre) ved flere kontorer, som brukes til samarbeid mellom prosjektledelse offshore og onshore. Det nye senteret bidrar imidlertid til integrerte operasjoner i mye større grad enn dette.

– Nå samler vi kompetanse i en felles ressursbase som vil lede og gi støtte til ti kontorer som jobber med prosjekter i fire ulike kontrakter. Dette blir vårt faste arbeidssted, og senteret brukes hver dag. Dermed blir det også lettere å sørge for at vi bruker felles arbeidsmetode på tvers av prosjektene, forklarer Refsland.

Integrated operations_ room
Senteret kan ha flere videokonferanser samtidig.

Det nye senteret vil redusere behovet for reising for mange i Aibel, og sørge for bedre støtte til prosjektene som utføres ved de ulike kontorene.

– Så vidt jeg vet, er det ingen andre kontraktører som arbeider i dette omfanget med integrerte operasjoner, avslutter Refsland.

Intergrated operations Refsland
Visepresident for vedlikehold og modifikasjoner i Aibel, Arild Refsland.

Published 2012-02-23, 13:55 CET Updated 2014-01-22, 03:33 CET

Side-alternativer