Ny Sverdrup-kontrakt til Aibel

Aibel er tildelt kontrakten for oppkopling av prosessplattformen (P1) og UB002-broen fra prosessplattformen til boligkvarteret på Johan Sverdrup-feltet.

Sverdrup Hook-up_JSDP.jpg

Kontrakten var en opsjon i Aibels opprinnelige kontrakt for oppkobling av boreplattformen på feltet. Denne kontrakten ble tildelt av Equinor i januar 2017. Den nye kontrakten har en verdi på cirka 200 millioner kroner.

– Dette er et viktig oppdrag for Aibel på Johan Sverdrup-feltet og en bekreftelse på at Equinor er tilfreds med pågående arbeid. Vi setter stor pris på å få lov til å fortsette det gode samarbeidet med Equinor, sier konsernsjef i Aibel, Mads Andersen. 

Oppdraget går ut på å forberede og gjennomføre selve oppkoblingen av prosessplattformen (P1) og broen UB002 på Johan Sverdrup-feltet. Prosjektet inkluderer også oppkobling av plattformens systemer mot understell. I tillegg vil Aibel assistere Equinor med utprøving (commissioning) og oppstart offshore.

Erfarent mannskap
Arbeidet starter umiddelbart og vil bli ledet av et erfarent prosjektteam ved Aibels kontor i Haugesund, hvor Aibel for tiden leder oppkoblingen av boreplattformen på feltet.

– Vi er for øyeblikket «i god form» og godt på vei med oppkoblingen av boreplattformen og broen fra boreplattformen til stigerørsplattformen. Det gir oss det best mulige utgangspunkt for planleggingen og gjennomføringen av oppkoblingen av P1 og UB002. Grunnbemanningen er på plass, og vi har et godt operasjonelt team med fersk og relevant erfaring, forklarer prosjektleder Egil Hansen, som også leder den igangværende oppkoblingen av boreplattformen.

Johan Sverdrup DP_hook-up juni 2018.jpgAibel er godt i gang med oppkoblingen av boreplattformen (bakerst) på Johan Sverdrup-feltet. 

Prosjektets første fase omfatter forberedende aktiviteter i tett samarbeid med Equinors P1-prosjektteam. Dekket til P1-prosessplattformen blir ferdigstilt hos Samsung Heavy Industries i Sør-Korea høsten 2018, og skal være klar for installasjon våren 2019. Da starter Aibel arbeidet offshore med opp mot 400 medarbeidere i rotasjon fram mot sommeren 2019. På topp vil prosjektets organisasjon på land omfatte 120 ansatte.

Omfattende involvering på Johan Sverdrup
I tillegg til oppdragene med oppkobling, har Aibel levert dekket til boreplattformen, og er tildelt kontrakten for prosjektering, innkjøp og bygging av P2-prosessplattformen til Johan Sverdrup-feltet. Aibel har også bygget omformerstasjonen på Haugsneset som skal sikre strøm fra land til hele Johan Sverdrup-feltet.

Published 2018-08-10, 13:34 CET Updated 2018-08-10, 13:34 CET

Side-alternativer