Nytt FPSO-oppdrag til Aibel

Aibels verft i Haugesund har fått et betydelig oppdrag med å ferdigstille det flytende produksjonsskipet Petrojarl I for Teekay.


Petrojarl 1 (foto: Teekay).

Petrojarl I er forventet å ankomme i slutten av august og ligge til kai i cirka én måned. I løpet av denne perioden vil Aibel ferdigstille skipet slik at det blir klart til å koples opp på Atlanta-feltet utenfor Brasil senere i høst. Arbeidet omfatter blant annet testing og igangkjøring av systemene ombord.

– Dette blir et krevende prosjekt, men vi har med oss meget solid kompetanse og gode erfaringer fra tilsvarende oppdrag på blant annet Glen Lyon og Petrojarl Knarr inn i planleggingsfasen. Det gjør oss trygg på at vi vil lose også dette prosjektet trygt i havn, sier konserndirektør for Modifikasjoner og verftstjenester i Aibel, Bjørn Tollefsen.


Konserndirektør for Modifikasjoner og verftstjenester i Aibel, Bjørn Tollefsen, (venstre) og Teekays representant Joachim Hopland Nilsen ga håndtrykk etter ferdigforhandlet kontrakt. 

Oppdraget gjennomføres samtidig med at dekket til Johan Sverdrup boreplattformen blir sammenstilt i Klosterfjorden – og dermed har en aktivitetspause i Haugesund.

– Oppdraget for Teekay bidrar med andre ord til å opprettholde aktiviteten ved verftet også gjennom september, påpeker Tollefsen.

Aibels prosjektleder, Håkon Falnes, ser fram til samarbeidet med Teekay.

– Vi vil ha et tett samarbeid med kunden gjennom hele prosjektet for å sørge for at skipet kommer i produksjon til avtalt tid, sier han.

Published 2017-08-21, 12:00 CET Updated 2017-08-21, 12:00 CET

Side-alternativer