Oppsiktsvekkende transport til Kalstø

En 4,6 meter høy og 4,3 meter bred ventiltransport gikk nylig fra Aibels verft i Haugesund, gjennom rolige sentrumsgater og langs trange bygdeveier til Kalstø.

Det var et oppsiktsvekkende skue som tok seg gjennom byen sent mandag kveld. Rolig og forsiktig rullet en nedsenket spesialbil med en 24 tonn tung ny ventil langs veien. Ventilen, som skal installeres på ilandføringsanlegget på Kalstø, hadde en høyde på 4,6 meter og bredde på 4,3 meter da den var montert på bilen. Den var med andre ord helt i grenseland for hva som kan transporteres langs norske veier.

A 4.6 metre high and 4.3 metre wide valve transport recently took place from Aibel's yard in Haugesund to Kalstø.
Forberedelser i Haugesund (alle bilder: Bjørn Sigve Underhaug/Wilhelm Mannes/Aibel).  

– Før avgang ble ventilen satt på skrå oppi ei transportkrybbe for at høyden skulle bli minst mulig. Underveis hadde vi følge av både politi og følgebil for å ivareta sikkerheten, sier prosjektleder for Kalstø Robustness Project (KaRP), Ole Sandvik.

A 4.6 metre high and 4.3 metre wide valve transport recently took place from Aibel's yard in Haugesund to Kalstø.
Ventilen ble montert på en nedsenket spesialbil. 

Alt klarert
Transporten var nøye planlagt. Eksterne eksperter hadde i forkant gjort beregninger knyttet til de ulike partiene ventilen skulle forsere. Både broer, hvor en last av denne størrelsen er spesielt utsatt for vindkast, trange veipartier og krappe kurver ble klarert før turen startet. 

A 4.6 metre high and 4.3 metre wide valve transport recently took place from Aibel's yard in Haugesund to Kalstø.
Nær Kalstø gikk ferden forbi flere trange partier. 

En time og ti minutter etter avgang nådde ventilen sin destinasjon. Her ble den lastet av og sikret i påvente av installasjon.

A 4.6 metre high and 4.3 metre wide valve transport recently took place from Aibel's yard in Haugesund to Kalstø.
Ventilen er nå lastet av på Kalstø og sikret i påvente av installasjon. 

På plan
Kalstø Robustness Project ble tildelt Aibel høsten 2014. Prosjektet går ut på å oppgradere ilandføringsanlegget på Kalstø for å ivareta sikker og pålitelig drift. Kontrakten omfatter både prosjektering, innkjøp, demontering og installering av nytt utstyr.

– Så langt går arbeidet veldig fint. Prosjektet følger planene som er satt og har nådd alle milepæler, forteller prosjektlederen. 

Published 2016-01-29, 11:39 CET Updated 2016-01-29, 11:39 CET

Side-alternativer