Planlagt til minste detalj

Alle hensyn var ivaretatt da en ny seksjon – den tyngste som noen gang er løftet i Nordsjøhallen – ble installert på borestøttemodulen til Sverdrup-plattformen denne uka.

All considerations were taken into account when a new section – the heaviest ever hoisted in the North Sea Hall – was installed on the drilling support module for the Sverdrup platform this week.
Alle foto: Øyvind Sætre/Aibel.

Aldri før har kranene i hallen hatt en tyngre jobb: I går ble den 310 tonn tunge seksjon 522 løftet inn på borestøttemodulen til Sverdrup-plattformen.

– Vi har en utrolig dyktig gjeng på verftet, som gjorde en fantastisk jobb under løftet. Alt gikk veldig bra, sier en strålende fornøyd Geir Arne Emberland, som er løfteansvarlig under byggingen av Sverdrup-modulen.

Løftet av den siste seksjonen, som ankom Haugesund fra Polen forrige helg, har vært planlagt over lengre tid.

– De første forberedelsene ble lagt allerede i designfasen, da prosjektets fabrikasjons- og prosjekteringsteam jobbet sammen for å fastsette løftepunkt og ivareta at seksjonen ikke ble for tung for kranene i hallen, forklarer Emberland.

All considerations were taken into account when a new section – the heaviest ever hoisted in the North Sea Hall – was installed on the drilling support module for the Sverdrup platform this week.

Da løftet nærmet seg, ble det sett på miljøet i hallen. Stillas, stål og annet materiell som blokkerte for løftet ble ryddet bort. Før operasjonen ble det også gjennomført en sikker jobb-analyse.

– Her går vi gjennom hele operasjonen, steg for steg. Vi skriver ned alle potensielle utfordringer og farer, og diskuterer hvordan vi skal håndtere dem. Det er ingen fare for at selve modulen skal falle ned, men skulle vi glemme en løs gjenstand oppå den, kan den forårsake stor skade hvis den faller ned. Det er også risiko for klemskader, sier Emberland.

Tett på
Ved operasjoner som denne, så vel som all øvrig aktivitet i prosjektet, er vernetjenesten tett på for å ivareta gode arbeidsforhold. Som koordinerende verneombud er Rune Eriksson involvert allerede på planleggingsstadiet.  

– Løfteoperasjonene blir planlagt til minste detalj for å ivareta sikkerheten. Vernetjenesten følger opp at alt blir gjort og er tett på gjennom hele prosessen. Under selve løftet er det vernetjenesten i den utførende avdelingen som er med på sikkerhetsvurderingen og følger opp det praktiske arbeidet, forklarer han.

All considerations were taken into account when a new section – the heaviest ever hoisted in the North Sea Hall – was installed on the drilling support module for the Sverdrup platform this week.
Geir Arne Emberland (t.v.) er løfteansvarlig under byggingen av Johan Sverdrup-modulen. Rune Eriksson er koordinerende verneombud.

Vernetjenesten er involvert i alt som har med HMS å gjøre i prosjektet, fra arbeidsmiljøvurderinger til valg av produkter og planlegging av større operasjoner. Eriksson forteller om godt samarbeid med prosjektledelsen.

– I stedet for at vi bare skal springe etter ledelsen og følge opp punkter som ikke er gode nok, blir vi involvert i det daglige arbeidet. Det gir oss anledning til å gjøre en enda bedre jobb, mener han.

Travel høst
Med seksjon 522 på plass, skyter Sverdrup-prosjektet enda mer fart i Haugesund. Prosjektet engasjerer for øyeblikket rundt 400 medarbeidere på verftet.

All considerations were taken into account when a new section – the heaviest ever hoisted in the North Sea Hall – was installed on the drilling support module for the Sverdrup platform this week.

– Nå skal den nye seksjonen sveises sammen med seksjonen under. Siden kan vi begynne arbeidet med å montere rør på det nederste dekket, samtidig som vi rigger utstyr på selve seksjonene, forteller byggeleder Bjørn Pedersen.

To etasjer i borestøttemodulen er nå på plass, men fortsatt venter tre seksjoner utenfor hallen. De skal utgjøre en rørgate og vil bli løftet inn en etter en litt senere i oktober.

– Det er travelt, men kjekt. Innen måneden er slutt, venter vi også en ny forsendelse med flere seksjoner fra Polen, sier byggelederen. 

Published 2016-10-06, 14:40 CET Updated 2016-10-06, 14:43 CET

Side-alternativer