Smarte løsninger gav suksess

Aibel overleverte nylig prosjektet Oseberg C Continous Drilling til Statoil. Under kost, før plan, til rett kvalitet og uten skader – resultatene kunne knapt ha blitt bedre.

The living quarters were hoisted in by the Thialf hoisting vessel on 16 May.
Boligkvarteret ble løftet inn av løfteskipet Thialf 16. mai.

Prosjektet Oseberg C Continous Drilling (LQ Extension) ble tildelt sommeren 2014 og har vært styrt fra Aibels kontor i Bergen. Aibel har vært ansvarlig for forberedende aktiviteter, koordinering og selve oppkoplingen av det nye boligkvarteret på Oseberg C. Prosjektet ble nylig overlevert før plan, under kost, til rett kvalitet og uten skader på personell. Alle mål i kontrakten er oppnådd.

– Statoil er strålende fornøyd med arbeidet Aibel har gjort. Aibel har gjennomført prosjektet til lavere kost enn opprinnelig kontraktsverdi. Det er noe vi ser svært sjelden, og skyldes at Aibel har vært kreative med å finne smarte løsninger som effektiviserer arbeidet på land og offshore, sier Statoils prosjektleder, Jan Bernhard Flage.
 
Hoist/extension of new loading deck.
Innløft/ forlengelse av nytt lastedekk.

Ekstra effektivt
– Vi startet med å gjøre endringer på FEED-en. I henhold til den opprinnelige planen skulle vi parkere 17 lugarer i det eksisterende boligkvarteret i forbindelse med oppkoplingen. Ved å endre innløftningsfilosofien og velge et enklere opplegg, slapp vi unna med seks. Det gjorde at vi kunne ha mer personell om bord og fikk jobbet mer effektivt, forteller byggeleder Morten Ødegaard.

Prosjektet sparte også 20 tonn stål bare ved å forenkle opphenget (såkalte «bumpers and guides») til det nye boligkvarteret. Det gav betydelige innsparinger for kunden.  

Hoist/ assembly of fastening hooks on the existing living quarters.
Innløft/montering av festekroker på det eksisterende boligkvarteret.

Minimal bemanning
For å gjøre prosjektet så kostnadseffektivt som mulig, har bemanningen vært skalert ned til et minimum. Feltingeniørene har for eksempel hatt en kombinert rolle, hvor de også har hatt ansvar for å produsere jobbpakker. Og for å legge beslag på færrest mulig køyer, har de kun reist offshore ved behov.

– Landorganisasjonen har hele tiden vært tett på aktivitetene offshore. Vi har ikke brukt OPC (landbasert prosjektsenter, red. anm.), men har likevel greid å være tilgjengelige døgnet rundt under hele byggeperioden, forteller Ødegaard.

Testing of new escape chute.
Uttesting av ny redningsstrømpe.

Statoils prosjektleder mener Aibels slanke, men fleksible prosjektorganisasjon har vært en nøkkel til suksess.

– Aibel hadde satt sammen et sterkt og meget kompetent team, som ble opprettholdt gjennom hele prosjektet. De la også til rette for god kommunikasjon og dermed godt samarbeid mellom alle involverte selskap, sier Flage. 

Induction heat was used to remove old fire protection – one of several smart solutions to save hours on the project.
Det ble brukt induksjonsvarme for å fjerne gammel brannbeskyttelse – en av mange smarte løsninger for å spare timer i prosjektet.

Løft i mai
Selve offshorearbeidet startet i mars 2015. I starten bestod arbeidet av å rydde plass, legge fram rør og gjøre alt klart til selve oppkoplingen.

– Vi lå foran plan hele tiden og hadde gjort alle forkantaktiviteter klar tre uker før løftet. Det har vi greid ved hjelp av dyktige, erfarne og stabile medarbeidere, sier byggelederen.

Assembly of fastening points for the new living quarters. Construction manager Morten Ødegaard praises the project's associates – from the planning team in Bergen to the installation team offshore and the prefab crew in Haugesund - for excellent deliveries.
Montering av festepunkter for det nye boligkvarteret. Byggeleder Morten Ødegaard roser prosjektets medarbeiderne – fra prosjekteringsteamet i Bergen til installasjonsteamet offshore og prefab-gjengen i Haugesund - for meget gode leveranser.

Selve innløftet fant sted 16. mai i år og gikk – som prosjektet for øvrig – både foran plan og med strålende resultater. Siden da har offshoreteamet hatt fullt fokus på å ferdigstille oppkoplingsarbeidet.

Prosjektet har engasjert i alt 40 medarbeidere på land og 60 medarbeidere i rotasjon offshore. Teamet i Bergen er nå allerede godt i gang med neste prosjekt – Oseberg Vestflanken 2 Brownfield Topside. Her er Aibel ansvarlig for å gjøre modifikasjoner på Oseberg feltsenter for å kunne ta imot produksjonen fra en ny brønnhodeplattform og nye brønner i den eksisterende havbunnsrammen.

One of the main supports for the new living quarters is hoisted in.
En av hovedstøttene til det nye boligkvarteret blir løftet inn.

The new living quarters were formally opened on 23 August by Statoil's head of F&A, Bertin Larsen.
Det nye boligkvarteret ble formelt åpnet Statoils F&A-leder Bertin Larsen 23. august.

Published 2016-10-14, 13:55 CET Updated 2016-10-14, 13:55 CET

Side-alternativer

Fakta

Oseberg C Continous Drilling (LQ Extension)

  • Aibel ble sommeren 2014 tildelt en EPCI-kontrakt for klargjøring og oppkopling av nytt boligkvarter på Oseberg C av Statoil. Aibel har også hatt overordnet ansvar for grensesnittet mellom de ulike aktørene i prosjektet.
  • Prosjektet har vært styrt fra Aibels kontor i Bergen, hvor det har engasjert opp mot 40 medarbeidere på land og 60 medarbeidere i rotasjon offshore.
  • Aibel totalt timer i prosjektet er cirka 175.000 timer med en effektivitet på 0.9
  • Prosjektet har håndtert i alt 180 tonn materialer. Ved å endre framgangsmåte for arbeidet ble det spart inn 82 tonn håndtert vekt.
  • Med nytt boligkvarter er sengekapasiteten på Oseberg C utvidet med 30 nye køyer.