Noe å være kry av!

Etter at den siste trossa var hugget av, tok Gudrun-dekket fatt på ferden mot feltet klokka 16.30. En hektisk periode er over for prosjektorganisasjonen.

- Vi er stolte over Gudrun-dekket og den jobben vi har gjort, ikke minst med den flotte sikkerhetsstatistikken. Aibels gjennomføringsmodell gjør at vi har dradd lasset sammen, på tvers av lokasjoner, faggrupper og land, sier Jon Garborg, prosjektleder for Gudrun-dekket. Han takket de cirka 7000 personene som har bidradd gjennom den tre år lange prosjektperioden, der i alt 9 millioner arbeidstimer er gjennomført.

Aibel-Gudrun-SailAway-1722.JPGAnsatte fra Aibel og Statoil tok farvel med Gudrun. (Alle foto: Øyvind Sætre/Aibel)

Markering i Haugesund

På kaia var flere hundre mennesker møtt opp for å markere ferdigstillelsen og avreisen fra Haugesund. På sjøen hadde slepefartøyene inntatt posisjonene og var klar til å slepe lekteren til feltet. Om bord på Gudrun foregikk den siste hektiske innspurten.

Aibel-Gudrun-SailAway-1653.JPGAibel og Statoil signerte dokumenter på kaia.

En enkel seremoni markerte at Gudrun-prosjektet er over i Haugesund. Oppdragsgiveren Statoil og Aibel signerte leveringsprotokollen på kaia for å symbolisere den endelige overtakelsen. Deretter ble Aibel-flagget firt ned og Statoil-flagget overtok plassen.

Statoils Ståle Nordal tok i mot Gudrun-dekket og takket Aibel for god innsats.

- Det står respekt av den jobben Aibel har gjort. De har makta oppgaven, også innenfor de gitte tidsrammene. Ikke minst er det positivt at alt planlagt arbeid er ferdig før Gudrun forlater Haugesund, sa Nordal, som også skrøt av sikkerhetsstatistikken.

Aibel-Gudrun-SailAway-1764.JPGStåle Nordal fra Statoil hugget av den siste trossa.

Så blir fortøyningene løst, slepebåtene overtar styringen av Gudrun-lekteren, som beveger seg bort fra kaisiden.

Neste fase

Fredag denne uka skal Gudrun-dekket etter planen løftes over på det forhåndsinstallerte understellet. Deretter går en inn i den såkalte hook-up-fasen, der alle systemene skal koples og testes. Aibel deltar også i denne fasen.

Aibel-Gudrun-SailAway-4357.JPGSlepebåtene drar Gudrun ut på feltet i Nordsjøen.

I august skal boligkvarteret tas i bruk. Oppstart av produksjonen fra Gudrun-feltet er planlagt til første kvartal 2014.

Published 2013-07-17, 21:30 CET Updated 2014-01-22, 03:33 CET

Side-alternativer