Sparer 100 millioner

Ved å tenke nytt, utfordre selvfølgeligheter og ta smarte valg er det fullt mulig å kutte betydelig i prosjektkostnader. Få vet dette bedre enn teamet bak Maria Water Injection from Heidrun.

Prosjektmedarbeiderne har hatt besparelser på agendaen fra dag én. Først gjennom optimalisering av studien som var gjort i forkant av prosjektet. Det viste seg at flere av oppgavene kunne løses på smartere måter.

– I følge den opprinnelige planen skulle det bli lagd en egen livbåtstruktur. I stedet fant vi plass til livbåten oppå vannrensemodulen som prosjektet skal levere. Bare det grepet representerte en betydelig innsparing, forteller prosjektleder Per Tore Larsen.

Prosjektet så også at de kunne levere en bedre løsning for en planlagt membranskid. I stedet for å kjøpe inn en komplett ustyrs-skid, brukte Aibel intern kompetanse til å designe strukturen rundt utstyret, inkludert vegger, dører og utrustning. Det gav ingeniørene bedre spillerom i forhold til design og sørget for et solid kutt i innkjøpskostnadene.

By thinking in new ways, challenging accepted truths and making smart choices, it is quite possible to significantly cut project costs. Few are more aware of this than the team behind Maria Water Injection from Heidrun.
Maria-teamet – kjennetegnet ved lang erfaring, bred kompetanse og stor allsidighet (alle foto: Øyvind Sætre).

Et felles prosjekt
Tett samarbeid mellom ulike disipliner gir gevinster – gang på gang. Lang erfaring, bred kompetanse og stor allsidighet er det som gjør Aibel unikt. De gode løsningene blir til gjennom tett samarbeid på tvers av bedriften. I Maria-prosjektet kommer sparetiltakene fra hele organisasjonen og de aller fleste blir gjennomført.

– Hver måned kårer vi månedens sparetiltak og feirer resultatene vi har oppnådd så langt. Innsparingene gir ingen direkte økonomiske gevinster for Aibel, men vi har alt å tjene på å skape gode resultater for kunden, mener Per Tore Larsen.

Guro Marlene Mathisen (t.v.), koordinator for kostnadseffektivitet, og Kristin Huseland, materialingeniør.
Guro Marlene Mathisen (t.v.), koordinator for kostnadseffektivitet, og Kristin Huseland, materialingeniør.

Systematisk arbeid
Guro Marlene Mathisen er koordinator for kostnadseffektivitet i Maria-prosjektet. Hun forteller at organisasjonen går systematisk til verks for å identifisere mulige innsparinger.

– Hele organisasjonen bidrar med forslag til innsparinger. Foreslåtte sparetiltak blir gjennomgått ukentlig med disiplinlederne på Engineering. Det er også et fast punkt i våre interne prosjekteringsmøter og i møter med kunden, sier hun.

Hennes kollega Kristin Huseland, som er materialingeniør, synes det er en kjekk utfordring å lete etter de mest kostnadseffektive løsningene. Hun har funnet ut at prosjektet kan spare over 10 millioner på materialsiden.

– I henhold til de tekniske kravene, skulle alle sjøvannslinjer i Maria-prosjektet vært designet og bygd i titan. Etter grundige undersøkelser fant vi ut at Superduplex var godt nok, forteller hun.

Mathisen og Huseland er enig i at det er mye å hente på å tenke utenfor boksen. 

– For å finne de mest kostnadseffektive løsningene må vi utfordre krav og standarder – vi må tenke to ganger, slår de fast.

Prosjektet ligger total sett an til å spare rundt 100 millioner kroner.

By thinking in new ways, challenging accepted truths and making smart choices, it is quite possible to significantly cut project costs. Few are more aware of this than the team behind Maria Water Injection from Heidrun.

For mer informasjon, ta en titt i brosjyren «Cost efficiency in every project».

Published 2016-08-26, 14:15 CET Updated 2016-08-26, 14:30 CET

Side-alternativer