Spennende operasjoner på Draugen

Gjennom prosjektet Infill Drilling koordinerer Aibel oppkoblingen av nye brønner på Draugen. I sommer ble det trukket inn to nye kontrollkabler med stor suksess.

Draugen Infill Drilling

Nye brønner bidrar til økt produksjon fra Draugen. I sommer ble det trukket inn to kontrollkabler (umbilicals) fra brønnene G2 og G3 og opp i skaftet til plattformen. Aibel har assistert Shell under operasjonen, og har blant annet hatt ansvar for en rekke forberedende aktiviteter.

– Operasjonen ble gjennomført med stor suksess. For å kunne utnytte et godt værvindu, ble den framskyndet med seks dager. Det gjorde at vi fikk et ekstra trøkk i forberedelsesfasen, forteller Paul A. Fitzgerald.

Han er prosjektleder for Draugen Infill Drilling i Aibel, med ansvar for å koordinere oppkoblingen av i alt fire nye brønner på Draugen. Forberedelsesaktivitetene har blant annet inkludert overhaling og reinstallering av vinsjer og annet utstyr i plattformskaftet, som har vært viktig for å kunne trekke inn kontrollkablene fra de nye brønnene. Selve inntrekkingen er utført av selskapet Ocean Installer.

Undersjøisk pumpe
Fra før er to brønner satt i drift i prosjektet. Nå gjenstår ferdigstillelse av G2 og G3, samt oppkobling av en ny undersjøisk pumpe som skal «booste» produksjonen fra både nye og eksisterende brønner. Det skal trekkes inn en kontrollkabel også fra den undersjøiske pumpen til plattformen, men det skjer først neste vår.

– I tillegg vil det bli løftet inn en 220 tonn tung pumpekontroll-modul (PCM) på plattformen. I den forbindelse vil vi i vinter jobbe hardt med klargjørende arbeid. Så snart den nye modulen er på plass, er det Aibels ansvar å sørge for oppkobling og integrering mot øvrige systemer på plattformen, forteller Fitzgerald.

Onshore engineering team, Aibel Stavanger
Aibels Draugen-team i Stavanger (foto: Aibel).

Topp prioritert
Prosjektet Infill Drilling ble opprinnelig startet opp på Aibels kontor i Oslo. Våren 2015 ble det flyttet til hovedkontoret i Stavanger. Prosjektet har topp prioritert og organisasjonen jobber målbevisst for å sikre alle leveranser.

– Vi har nå en bemanning på rundt 80 personer på land som ferdigstiller prosjekteringen av de siste bygge-blokkene og utestående arbeidspakker. Størsteparten av prosjekteringen vil være ferdig til jul, forteller prosjektlederen.

Offshore holder prosjektet en jevn bemanning på mellom 20 – 30 personer. I forbindelse med oppkoblingen av de nye brønnene, kommer offshoreorganisasjonen også til å skifte ut en del pumpepakker.

– For å sikre at alt utstyr fungerer etter hensikten, tester vi alt og gjør en ytterligere verifikasjon offshore. Dette er krevende arbeid, som krever mye fokus og dyp teknisk forståelse, sier Fitzgerald. 

Paul A. Fitzgerald
Prosjektleder Paul A. Ftizgerald (foto: Anne Lise Norheim).

Published 2015-10-16, 14:19 CET Updated 2015-10-16, 14:19 CET

Side-alternativer