Stans med toppkarakter

Årets høststans på Kårstø var en stor suksess for Aibel. Oppdragene ble fullført en dag før tiden – uten uønskede hendelser, skader eller utslipp.

I slutten av august deltok Aibel i årets andre revisjonsstans på Kårstø. Denne gangen var det kun deler av anlegget som ble stengt ned, nærmere bestemt «prosesstog 300» som mottar gass fra Sleipner-feltet. Hovedoppgaven var modifikasjon og utskiftning av korrodert rør og ventiler, samt vedlikeholdsjobber i samme område.

Aibels beste
– Dette var den beste stansen Aibel har hatt på Kårstø siden vi startet i 1996. Vi hadde ingen uønskede hendelser og fant veldig få HMS-avvik underveis. De ansatte har vært flinke til å fokusere på HMS og jobbe sikkert, sier en fornøyd anleggsleder for Aibels V&M-arbeid på Kårstø, Arild Øvrebø. 

At the end of August, Aibel took part in the second maintenance shutdown of the year at Kårstø. This time only parts of the gas processing plant were shut down, specifically "processing train 300", which receives gas from the Sleipner field. The main tasks were modifications and replacements of corroded pipes and valves, plus some maintenance work in the same area. Aibel’s best"This was the best shutdown Aibel has had at Kårstø since we started in 1996. There were no adverse incidents, and very few health and safety non-compliances were reported during the process. The employees have maintained a strong focus on HSE and worked safely,” says Arild Øvrebø,  site manager for Aibel's M&M work at Kårstø, with a smile.
Arnold Gramshaug (t.v.) og Benhabiles monterer ny ventil og nytt rør. 

Fornøyd kunde
Alle systemer ble overlevert til Statoil en dag før tiden. Systemutprøvingen i etterkant har ikke avdekket noen lekkasjer. Statoils prosjektleder for revisjonsstansen, Leif Erik Bystrøm, er godt fornøyd.

– Aibel har levert fullt ut. Jobbene har vært godt forberedt, Aibel har vært godt organiserte ute i feltet og har hatt en god, operativ ledelse, sier han, og understreker:

– Det er ikke bare ledelsen og feltingeniørene som har gjort en god jobb. Jeg er imponert av pågangsmotet og det gode humøret til operatørene i feltet. De hjelper hverandre og er løsningsorienterte. Det er veldig viktig.    

E&I responsible Rune Maurangsnes (left) og Tommy Kårnes from HSE are inspecting the shutdown area.
E&I-ansvarlig Rune Maurangsnes (t.v.) og Tommy Kårnes fra HMS på inspeksjonsrunde i stansområdet.

Godt forhold
Arild Øvrebø og Leif Erik Bystrøm er forente om betydningen av et godt samarbeidsklima mellom Aibel og Statoil.

– Vi fungerer som et integrert team, har felles planer og tett kontakt med hverandre, forteller Bystrøm. 

– Arbeidsklimaet oss mellom er veldig bra. Det skaper gode arbeidsforhold og gjør oss i stand til å prestere, konkluderer Øvrebø. 

Supervisor Geir Olav Claussen is pleased with the effort. At most, Aibel had 140 employees engaged in the shutdown.
Arbeidsleder Geir Olav Claussen er godt fornøyd med innsatsen. Aibel hadde på det meste rundt 140 medarbeidere engasjert i stansen. Supervisor Geir Olav Claussen is pleased with the effort. At most, Aibel had 140 employees engaged in the shutdown.  

Published 2014-09-29, 10:15 CET Updated 2014-09-29, 10:15 CET

Side-alternativer