Undervannskompressor løftet på plass på Kårstø

Aibel har bygd en ny teststasjon for Statoil for testing av undervannskompressorer på Kårstø. Denne uka ble pilotkompressoren heist på plass i testbassenget.

- Ja, den ble løftet på plass tirsdag. Den veier 265 tonn, og representerer en viktig milepæl for prosjektet, sier Ole Kristian Halvorsen. Han er prosjektleder i Aibel.

Compressor hoist December 2013Kompressoren er levert av Aker Solutions. Den ble satt i en ramme i Egersund før den kom til Kårstø, og heist på plass i bassenget tirsdag (foto: Statoil).

Simulerer havdyp

Aibel vant oppdraget med design, innkjøp og bygging av testanlegget for undervannskompressorer på Kårstø sommeren 2011.

- Trykket i reservoar synker etter hvert som gass blir hentet ut. Kraftige kompressorer er nødvendige for å sende gassen videre til prosessering. Vanligvis står kompressorene på plattformer, men nå skal Statoil teste ut å sette dem på havbunnen på Åsgard-feltet, forklarer Halvorsen.

Og før det skjer, skal kompressorene testes nøye ut på Kårstø.

- Vi har bygd en teststasjon som består av et stort basseng og et komplett nytt testanlegg. Elektrokompressoren blir plassert i bassenget for å få nok kjøling. Deler av testanlegget  simulerer at kompressoren står på havdypet. Spenningstap i elektrokabler som skal rekke helt ned til havbunnen er en stor del av det som må simuleres. Høyspentarbeid har derfor vært en stor del av vår installasjon, sier prosjektlederen.

Compressor hoist December 2013Prosjektet har fått navn K-LAB SST (Sub Sea Test Project).  Selve teststasjonen ble overlevert Statoil i sommer. Aibel har utført 300.000 timer i prosjektet (foto: Aibel).

Viktig historisk

I alt har rundt 150 medarbeidere i Aibel vært involvert i arbeidet med teststasjonen. Verdien på kontrakten er rundt 400 millioner kroner.

Det nye testanlegget er tilknyttet Kårstø måle- og teknologilaboratorium, K-lab. Nå er altså den første kompressoren på plass.     

Compressor hoist December 2013Etter at kompressoren er plassert nede i bassenget har Aibel 24 dager på seg til selve oppkoplingen. Deretter starter 45 dager med testing (foto: Aibel).

- I alt blir det lagd fire kompressorer i denne omgang. Den første er kun en pilot, og skal bli værende på Kårstø for å brukes under videre testing. Det er de tre neste som skal ut på feltet. Den første av disse kommer til Kårstø på nyåret 2014. Selve testingen offshore starter tidlig i 2015, forklarer Halvorsen. Han fortsetter:

- Undervannskompressorene på Åsgard er et svært viktig prosjekt i norsk oljehistorie. I dag må ofte store ombygginger til på plattformer for å gi plass til kraftigere kompressorer. Dersom de i framtiden kan stå på havbunnen, blir det en milepæl for industrien.

Published 2013-12-19, 10:05 CET Updated 2014-01-22, 03:33 CET

Side-alternativer